CEO AIS คว้า รางวัล สุดยอด ผู้นำ แห่งปี จากเวที IDC Future Enterprise Award 2023

CEO AIS คว้า รางวัล สุดยอด ผู้นำ แห่งปี หนึ่งเดียวในไทย จากเวที IDC Future Enterprise Award 2023 ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย

CEO AIS รางวัล ผู้นำ

“สมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO-AIS” คว้ารางวัล CEO of The Year สุดยอด ผู้นำ แห่งปี ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย จากการคัดเลือกผู้นำมากกว่า 1,000 องค์กรในไทย บนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IDC Future Enterprise Award 2023 ที่จัดโดย International Data Corporation หรือ IDC บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยทางเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจากประเทศสิงคโปร์ นับเป็นอีกหนึ่ง รางวัล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำองค์กรของ AIS ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้ความท้าทายและพร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากเวที IDC Future Enterprise Award 2023 ที่ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ CEO of The Year ให้กับผม นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราชาว AIS ผมขอมอบรางวัลและความภาคภูมิใจนี้ให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนสำคัญต่อการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และพร้อมเชื่อมต่อการทำงานเพื่อการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ

พวกเราขอยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้แก่คนไทย เพราะเราเชื่อว่าบทบาทการทำงานของ AIS ไม่ใช่แค่การสร้างนวัตกรรม โครงข่าย สินค้า และการให้บริการเท่านั้น แต่เรายังมีหน้าที่สำคัญในการส่งต่อความสำเร็จขององค์กรสู่ Sustainable Nation ที่จะเป็นการเดินหน้าสร้างเติบโตของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของประเทศต่อไป”

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ https://www.facebook.com/AIS

ทาสกระต่าย Always and Forever