Toshiba E500 GOOD DESIGN AWARD 2023

หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ของ Toshiba คว้า 2 รางวัล GOOD DESIGN AWARD 2023

หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ของ Toshiba คว้า 2 รางวัล “Good Design Best 100” และ “Good Focus Award [การออกแบบธุรกิจใหม่]” จากการประกวด GOOD DESIGN AWARD 2023

โตชิบา คอร์ปอเรชั่น และ โตชิบา อินฟราสตรัคเจอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชันส์ คอร์ปอเรชั่น (TISS) รวมถึงการรถไฟไต้หวัน (Taiwan Railways Administration, MOTC) หรือ TRA ซึ่งเป็นลูกค้าของ TISS สามารถคว้าสองรางวัลจากงาน Good Design Awards 2023 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานการออกแบบประจำปีที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพในปีนี้ ซึ่งรางวัล “Good Design Best 100” และ “Good Focus Award [การออกแบบธุรกิจใหม่]” เป็นของ หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ที่ทาง Toshiba และ TISS  ส่งมอบให้กับการรถไฟไต้หวัน

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 TISS ได้รับคำสั่งซื้อ หัวรถจักรไฟฟ้า E500 จำนวน 68 หัวลาก รวมถึงอะไหล่ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ โดยหัวรถจักรไฟฟ้า E500 สามารถลากจูงได้ทั้งตู้รถไฟโดยสารและตู้รถไฟบรรทุกสินค้า ซึ่งจะเปิดให้บริการในเส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศไต้หวันต่อไป

รางวัล Good Design Best 100 เป็นการคัดเลือกผลงานเข้าประกวดที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านความคิดริเริ่ม ความชัดเจนของแนวคิดการออกแบบ สุนทรียศาสตร์ และความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ได้รับเลือกเนื่องจากเป็นผลงานการออกแบบที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้าในปัจจุบัน และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับการออกแบบในอนาคต

สำหรับรางวัล Good Focus Award [การออกแบบธุรกิจใหม่] เป็นรางวัลพิเศษที่เพิ่มเติมจากรางวัล Grand Award และ Gold Award โดยคณะกรรมการงานประกวด Good Design พิจารณามอบให้แก่ผลงานการออกแบบที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและมีส่วนในการเสริมสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมด้วย หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ได้รับผลการประเมินระดับสูงจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของไต้หวัน ความทนทานในการใช้งานระยะยาว อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคอีกด้วย 

หัวรถจักรไฟฟ้า E500 ของการรถไฟไต้หวัน (Taiwan Railways Administration, MOTC)

การพัฒนาแพลตฟอร์มหัวรถจักรไฟฟ้าแบบแยกส่วน ทำให้หัวรถจักรไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า 30 ปีด้วย ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมาก รูปทรงของหัวรถจักรให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟจริง ๆ และส่วนหัวรถจักรยังมีโครงสร้างอิสระที่ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายตามประเภทงาน ผมยังประทับใจวิธีการที่พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียศาสตร์ในไต้หวันและได้ร่วมกันออกแบบผลงานที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นดีไซน์ที่ชื่นชอบของชาวไต้หวันอีกด้วย

ผลงานที่ได้รับรางวัล Good Design Award จะจัดแสดงในงาน GOOD DESIGN EXHIBITION 2023 ที่โตเกียวมิดทาวน์ (Tokyo Midtown) ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม ศกนี้