fbpx

มหกรรม ดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2023 กับแนวคิด Hello AI ปิดฉากงดงาม พร้อมร่วมยินดี BIDC AWARDS

มหกรรม ดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2023 ปิดฉากงดงาม เวทีสัมมนาจากกูรูระดับโลกและเจรจาธุรกิจ พร้อมร่วมยินดี BIDC AWARDS ต้นแบบผลงานดิจิทัลคอนเทนต์เด่น-สร้างสรรค์แห่งปี

ดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2023

มหกรรม ดิจิทัล คอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2023” หรือ BIDC 2023 ภายใต้แนวคิด Hello AI เพื่อขานรับและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่ AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในรูปแบบ onsite อีกครั้ง สำหรับ BIDC 2023 ซึ่งเป็นเทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่เป็นการผนึกกำลังของภาคอุตสาหกรรม 5 สมาคม และการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) และภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-LAT) สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เกมไทย (TGA) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความพร้อมภาคอุตสาหกรรมฯ ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในเวทีระดับสากล โดยเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10

ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและหนุนศักยภาพสู่เวทีระดับโลก

นางสาวธัญดา นันทพันธุ์ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย และนายกสมาคมอีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย (e-LAT) กล่าวเสริมว่า ภายหลังจากวิกฤตโควิท 19 ตลาดอีเลิร์นนิ่งได้มีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไปแล้ว จะเห็นได้จากทุกสถาบันการศึกษาและองค์กรฝึกอบรมล้วนแต่มีการจัดการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมในรูปแบบ e-Learning ทั้งนั้น แต่ก็ยังมีติดในเรื่องหลักเกณฑ์การรับรองการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ของหน่วยงานภาครัฐอยู่บ้าง

ซึ่งหากประเทศไทยมีการจัดทำหลักเกณฑ์ระเบียบเพื่อรับรองการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจังแล้ว จะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ (Education Technology) การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (e-Courseware) หรือสื่อการสอนอัจฉริยะ ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และยกระดับความสามารถของทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ และเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าจากการส่งออก Education Technology ให้ประเทศอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมใน BIDC ปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม โดยมีการจัดพิธีเปิดและงานประกาศรางวัล BIDC Awards ถึง 22 รางวัล ประกอบด้วย (1) รางวัลสาขา Emerging Technology & Education โดยสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) รวม 3 รางวัล (2) รางวัลสาขา Character โดยสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) รวม 3 รางวัล (3) รางวัลสาขา e-Learning โดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) รวม 4 รางวัล (4) รางวัลสาขา Animation and Visual Effect โดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) รวม 6 รางวัล (5) รางวัลสาขา Game & Interactive โดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) รวม 6 รางวัล

พร้อมด้วยเวทีจัดสัมมนาส่งมอบความรู้ เทคโนโลยี AI กับการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์จากวิทยากรชั้นนำระดับโลกและไทยในรูปแบบไฮบริดกับออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและ Adobe ร่วมดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาแบบ Hybrid กับ 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Design and Deliver Exceptional Digital Experiences โดยมีวิทยากร : Rajesh Patil (Head – Territory & Channel Sales, Adobe และ Panel Discussion :ในหัวข้อ Building Creator Profile for International Market การจัดเตรียม Profile เพื่อรับงานต่างประเทศและสำหรับ Outsourcing วิทยากร : นายเอมสินธุ รามสูต (Head of Content Development, The Monk Studios) นายธวัชชัย ชุนหชัย (Co-Founder, Plastiek Studio) และนางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนะ (Digital Artist) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสัมมนาทางออนไลน์เปิดกว้างให้ผู้รับชม ซึ่งมีหัวข้อสัมมนาน่าสนใจ อาทิ Inside Spider-Man: Across the Spider-Verse โดยมี คุณธนาวัต ขันธรรม คุณเฉลิมพล วัฒนวงศ์ตระกูล Senior Animator และ คุณธัชพล เลิศวิโรจน์กุล Senior Lighting/Comp TD: Lighting Shot, Sequence Keylighting จาก Sony Pictures Imagework พร้อมด้วย 3 ศิลปิน Digital ผู้อยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์แอนิเมชันแห่งปี 2023 มาเจาะลึกแนวคิด วิธีการทำงาน และการแชร์ประสบการณ์จากสุดยอดภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา (ปอม) กรรมการสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ Tacga มาเป็น moderator รับเชิญ มาร่วมแบ่งปันมุมมองของการสร้างสรรค์แอนิเมชันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

กิจกรรม Webinar ในหัวข้อ ChatGPT AI and the Future of Work โดย นพ.ภาณุทัต เตชะเสน (หมอจิมมี่) : ผู้ก่อตั้ง ThaiGPT, an AI solution provider in Thailand. กับมุมมองของกูรูแถวหน้าด้าน AI ของเมืองไทย จับกระแสความเปลี่ยนแปลงการทั้งด้านทำงานและอาชีพทั้งที่จะถูกปรับเปลี่ยนไป และอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่จากการเข้ามาของ AI โอกาสในการเพิ่มศักยภาพของการทำงานและการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งวิธีการอยู่ร่วมกันกับ ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่านี้

ส่วนของกิจกรรมการเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจโครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2023 (BIDC 2023) ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 เกิดการจับคู่เจรจาการค้ารวม 507 คู่ และสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 1,048.1 ล้านบาท พร้อมยังมีกิจกรรม BIDC 2023 Networking Party ต้อนรับและประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้การจัดงาน BIDC ต่อเนื่องมาสู่ปีที่ 10 ได้รับการตอบรับอย่างมากจากผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศโดยจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานในทุกปีมากกว่า 80 บริษัท เชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภาพรวมยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือและการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน

รางวัลจากสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) สาขา Emerging Technology & Education นี้เป็นรางวัลในส่วนของ BASA Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ทำผลงานออกมาเป็นประโยชน์และทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA) ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

สำหรับรางวัลจากสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สาขา Character ทางด้านการออกแบบคาแรคเตอร์ มีทั้งหมด 3 รางวัล ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอนิตา ปัญจสิรินทร์ รองนายกสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

สำหรับรางวัลจากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สาขา e-Learning ซึ่งเป็นผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาของไทย ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญดา นันทพันธุ์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย (e-LAT)

สำหรับรางวัลจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สาขา Animation and Visual Effect เป็นรางวัลทางที่เกี่ยวกับ Animation and VFX ทั้งด้านภาพยนตร์ การ์ตูน และ ละคร โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกได้ตัดสินจากองค์ประกอบด้านความสร้างสรรค์ ความสวยงาม รายละเอียดของ Graphic Design มี 6 รางวัล ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก กฤษณ์ ณ ลำเลียง นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

สำหรับรางวัลจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สาขา Game & Interactive ผลงานทางด้านเกมที่ได้รับรางวัลโดดเด่น มี 6 รางวัล ในการมอบรางวัลนี้ได้รับเกียรติจากนายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

กิจกรรมสัมมนาแบบ Hybrid กับ 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ Design and Deliver Exceptional Digital Experiences โดยมีวิทยากร : Rajesh Patil (Head – Territory & Channel Sales, Adobe และหัวข้อ Building Creator Profile for International Market การจัดเตรียม Profile เพื่อรับงานต่างประเทศและสำหรับ Outsourcing วิทยากร : นายเอมสินธุ รามสูต (Head of Content Development, The Monk Studios) นายธวัชชัย ชุนหชัย (Co-Founder, Plastiek Studio) และนางสาวพรวจนะ ทิมกาญจนะ (Digital Artist) เป็นต้น

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Inside Spider-Man: Across the Spider-Verse

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save