NTT DATA ชี้สินเชื่อดิจิทัลเติบโตสูง ชูบริการ Lending Platform ช่วยผู้ประกอบการสินเชื่อรุกตลาด

NTT DATA เผยระบบสินเชื่อดิจิทัลมีโอกาสเติบโตสูง ปลดล็อคภาคครัวเรือนไทยให้เข้าถึงเงินกู้ง่ายขึ้น ชูบริการ Lending Platform ช่วยผู้ประกอบการสินเชื่อรุกตลาด

NTT DATA  Lending Platform

เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) (NTT DATA) ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอทีชั้นนำระดับโลก ชี้ระบบสินเชื่อมีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะสินเชื่อดิจิทัล (Digital Loan) ที่นับเป็นดาวรุ่งแห่งธุรกิจ ช่วยปลดล็อคภาคครัวเรือนไทยเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น หลังหนี้ครัวเรือนในประเทศพุ่งภายหลังวิกฤตโควิด แนะผู้ประกอบการแก้โจทย์ใหญ่ 5 ด้าน ชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพิ่มอำนาจการแข่งขัน พร้อมชูบริการ Lending Platform ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการให้บริการสินเชื่อทั้งระบบนิเวศอย่างครบวงจร ผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นแบบไร้รอยต่อ ช่วยลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้

นายปรภต นันทวิทยา รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มการเงินและธนาคาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการเข้าถึงสินเชื่อในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมาก แต่เนื่องจากอุปสรรคสำคัญคือ ข้อจำกัดของการเข้าถึงสินเชื่อของภาคครัวเรือน อ้างอิงจากข้อมูลผลสำรวจการบริการทางการเงินภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 พบว่าครัวเรือนไทยเข้าถึงบริการสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบแค่ 30.5% หรือ 6.7 ล้านครัวเรือน และล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เปิดเผยคาดการณ์หนี้ครัวเรือนไทย ว่ายังมีกว่า84% ของ GDP สะท้อนให้เห็นว่าภาคครัวเรือนในประเทศขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีความต้องการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงินอีกมาก สอดคล้องกับข้อมูลสำรวจความต้องการสินเชื่อผู้บริโภค (Consumer Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อไตรมาสแรก ของปีพ.ศ. 2565 พบว่าความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นจากครัวเรือนที่มีเงินออมไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการบริหารสภาพคล่อง และความต้องการสินเชื่อของผู้บริโภคยังคงขยายตัวต่อเนื่องทุกหมวดในไตรมาสที่ 2 ของปีเดียวกัน

ทั้งนี้ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Loan) จึงกลายเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสินเชื่อมีโอกาสเข้าถึงภาคครัวเรือนไทยได้มากขึ้น แต่ก็มีโจทย์สำคัญที่ผู้ประกอบการให้บริการสินเชื่อจะต้องให้ความสำคัญ 5 ด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้แก่

  1. พัฒนาทั้ง Ecosystem ให้มีความพร้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์มากที่สุด สามารถนำไปประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจูงใจให้ชำระหนี้
  2. การทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบตัวตน
  3. การติดตามหนี้ (Debt Collection) ที่มีประสิทธิภาพบนต้นทุนที่สมเหตุสมผล
  4. เตรียมพร้อมการรับมือที่เข้มข้นในตลาด
  5. ความปลอดภัยและโปร่งใสบนกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่น พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการสินเชื่อ ด้วยบริการ Lending Platform ระบบEcosystem สำหรับธุรกิจสินเชื่อ ที่ครอบคลุมการทำ Digital Onboarding, Loan Original และการทำ Loan Management ได้แบบ end-to-end ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางกลยุทธ์เพื่อวางแผนเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และการติดตั้งหรือการวางระบบ ตลอดจนบริการดูแลตลอดการใช้งานสำหรับบริการด้าน Application (On-going support) จากการถอดประสบการณ์ให้บริการด้าน Payment & Loyalty Mechanism มากกว่า 10 ปี เพื่อช่วยพัฒนาระบบนิเวศครอบคลุมการทำงานระหว่างธุรกิจบนความปลอดภัยและแม่นยำสูงสำหรับกลุ่มลูกค้าการเงินและการธนาคาร

นายปรภต กล่าวต่อว่า บริการ Lending Platform จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยจะช่วยลดความซับซ้อนในขั้นตอนการทำงานลง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ได้ ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรตั้งแต่

  • Digital Onboarding ขั้นตอนการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องกรอกใบสมัครหลายขั้นตอน เน้นการลดใช้กระดาษ โดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกท์ และการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์กับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้ e-Statement การเชื่อมระบบ e-KYC ที่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (Department Of Provincial Administration) และ ใช้ AI ในการตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้า เพื่อช่วยในการระบุตัวตนและตรวจสอบผู้ขอสินเชื่อ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึงระบบ e-Sign ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานรวดเร็วขึ้น
  • Loan Origination System ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติผู้ขออนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลประวัติเครดิต ที่เชื่อมต่อกับระบบของข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ช่วยตรวจสอบและลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียในอนาคต โดยระบบสามารถรองรับการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการพิจาณาสินเชื่อได้
  • Loan Management System ระบบจัดการสินเชื่อที่ครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณวงเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ ไปถึงการโอนเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้า และการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ การรับชำระหนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเชื่อมระบบของธนาคารผ่าน API เพื่อรองรับการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น
  • Loan Collection ระบบติดตามหนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายติดตามทวงหนี้ โดยระบบจะแสดงรายงานแดชบอร์ด แจ้งเตือนในกรณีที่ลูกค้าเกิดการชำระเงินล่าช้า หรือลูกค้าเกิดการค้างชำระ เพื่อให้ฝ่ายติดตามทวงหนี้สามารถติดตามและทวงถามได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ระบบ Lending Platform เป็นระบบ Ecosystem สำหรับสินเชื่อ ที่สามารถเลือกติดตั้งได้หลายรูปแบบ ทั้งบนคลาวด์ส่วนตัว หรือผู้ให้บริการคลาวด์ ทั้งยังสมารถติดตั้งบนอุปกรณ์เซิฟเวอร์ขององค์กร (On-Premise) ช่วยให้การทำงานของธุรกิจสินเชื่อง่ายขึ้น แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งด้านการประเมินอนุมัติสินเชื่อ การคำนวณ และติดตามแผนการชำระหนี้ ทั้งยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ผ่านระบบ API รองรับการปรับเปลี่ยนได้ในระยะยาว สนับสนุนให้ธุรกิจหมดห่วงในกระบวนการทำงาน สามารถต่อยอดธุกิจสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ https://www.nttdata.com/th/en
เฟสบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/nttdatathai