Krungsri Consumer ชวนลดการใช้กระดาษ เปิดสองบริการใหม่บน แอป UCHOOSE “รับหนังสือข้อมูลเครดิตประจำปี” และ “ควบคุมการใช้งานบัตร”

Krungsri Consumer ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนลดการใช้กระดาษ เปิดสองบริการใหม่บน แอป UCHOOSE “รับหนังสือข้อมูลเครดิตประจำปี” และ “ควบคุมการใช้งานบัตร”

krungsri-consumer-แอป-uchoose

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (Krungsri Consumer) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สานต่อวิสัยทัศน์ในการลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ชวนสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส ร่วมลดการใช้กระดาษ กับสองบริการใหม่ บริการรับหนังสือข้อมูลเครดิตประจำปี และบริการควบคุมการใช้งานบัตร ผ่าน แอป UCHOOSE

โดยสมาชิกบัตรสามารถเรียกดูหนังสือข้อมูลเครดิตประจำปีผ่านแอป โดยไปที่เมนู “เพิ่มเติม” เลือก “รายงานข้อมูลเครดิตประจำปี” รวมทั้งยังสามารถควบคุมวงเงินในการใช้จ่ายผ่านบัตรได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “บัญชี” > เลือก หน้าบัตรที่ต้องการ > เลือก “จำกัดการใช้งานบัตร” โดยสามารถเลือกประเภทการควบคุมการใช้งานบัตร เช่น วงเงินรูดบัตรเครดิตที่หน้าร้าน, วงเงินใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์และรายการตัดเงินรายเดือน, การกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม และการใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการตรวจสอบ ควบคุม และบริหารการใช้จ่ายผ่านบัตรได้ตามต้องการ พร้อมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม