SCB x Broadcom เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศ Infomina Z-Academy ยกระดับทักษะเพื่ออุตสาหกรรมไอทีของภูมิภาคโดยเฉพาะ

SCB x Broadcom เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค Infomina Z-Academy ยกระดับพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SCB” พร้อมด้วยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่สำคัญอย่าง Broadcom เปิดตัวโปรแกรมการศึกษา Z-Academy ภายใต้โครงการ Center of Excellence (“CoE”) ของบริษัท INFOMINA BERHAD (“Infomina” หรือ “กรุ๊ป”) เพื่อริเริ่มยกระดับพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนจาก Infomina และ Broadcom เข้าร่วมงานเปิดตัวที่ถูกจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์

Infomina CoE เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมไอทีของภูมิภาคโดยเฉพาะ และเป้าหมายของ Z-Academy คือการพัฒนาทักษะของผู้ที่มีความสามารถเพื่อสืบสานมรดกและรักษาระบบนิเวศของเทคโนโลยีเมนเฟรม

Infomina-Z-Academy-SCB-Broadcom

โครงการ Z-Academy เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ถูกคิดค้นโดย Infomina ร่วมกับการสนับสนุนจาก Broadcom ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีเมนเฟรมที่หลากหลาย รวมไปถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเสมือนจริง และการเรียนรู้แบบห้องเรียนในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านไอทีในชีวิตจริงสำหรับแวดวงธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วม Z-Academy จะได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการที่มีค่าจากทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ของ Infomina โดยจะมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เหมาะต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสี่ยง เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีและความรู้ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง Z-Academy จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเป็นพื้นที่ฝึกอบรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเมนเฟรม วิศวกรระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และนักศึกษา

นาย ตรัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Information Technology (ชั่วคราว) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า “การสร้างทุนมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่าพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ของเราจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญแพลตฟอร์มเมนเฟรม ที่จะขับเคลื่อนอนาคตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

นาย Yee Chee Meng กรรมการผู้จัดการ บริษัท Infomina Berhad กล่าวว่า “ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเมนเฟรมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ต้องการ เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับธนาคาร บริษัทประกันภัย และหน่วยงานรัฐ เราจึงจำเป็นต้องสานต่อความสามารถในการพัฒนาด้านเมนเฟรมต่อไป”

“ผมขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไว้วางใจความสามารถของเรา และสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาต่อโปรแกรม CoE Z-Academy ของเรา” นาย Yee Chee Meng กล่าวเสริม

นาย Yee Chee Meng ยังเผยว่า “Infomina ไม่เพียงแต่รักษามาตรฐานเท่านั้น แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพ และคุณค่าด้านการบริการด้วยการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านไอทีของลูกค้าของเราต่อไป”

นาย Vikas Sinha รองประธานฝ่าย Global Customer Experience and Strategic Alliances แผนก Mainframe Software บริษัท Broadcom กล่าวว่า “Broadcom รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการเปิดตัวโปรแกรม Infomina CoE Z-Academy ที่จะมาช่วยเร่งโครงการ ทักษะ การเติบโต และนวัตกรรมแบบเปิดสำหรับชุมชนเมนเฟรม ให้ก้าวหน้าเร็วยิ่งกว่าเดิม”

“ด้วยความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร จะช่วยให้ฝ่ายไอทีของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถฝึกอบรม และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านระบบเมนเฟรม ซึ่งรวมไปถึงประสบการณ์ตรงสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริง และแบบห้องเรียนในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านไอทีในชีวิตจริงสำหรับแวดวงธุรกิจได้เป็นอย่างดี” นาย Vikas กล่าวเสริม