fbpx

RAZER เปิดตัว “RESTORIFY” โซลูชันคำนวณความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อโลกที่ยั่งยืน

เรเซอร์ (Razer) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสำหรับเหล่าเกมเมอร์ นำเสนอ “Restorify” บริการอีคอมเมิร์ซ ดำเนินงานโดย Razer Fintech บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินของเรเซอร์ โดย Restorify คือโซลูชันเพื่อการคำนวณความเป็นกลางทางคาร์บอนแบบติดตามผลได้ ซึ่งเปิดตัวในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (COP27) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเรเซอร์ในการร่วมเยียวยาระบบนิเวศของโลกอย่างยั่งยืน

การชดเชยคาร์บอน (Carbon offsetting) ถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งในการช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศโลก อย่างไรก็ดี คาร์บอนเครดิตมักถูกนำเสนอในหน่วยเมตริกตันซึ่งไม่สามารถจำแนกประเภทได้อย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ คาร์บอนเครดิตจึงไม่ได้แสดงถึงการชดเชยคาร์บอนจากสินค้าที่มีการซื้อขายได้อย่างแท้จริง เรเซอร์ตระหนักถึงความท้าทายในเรื่องนี้จึงเปิดตัว Restorify ในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการบรรลุถึงเป้าหมาย 147 ดอลลาร์/ตัน ในปี 2030 เพื่อให้ทั่วโลกประสบความสำเร็จในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050

ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของ Restorify คือการส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในตลาดคาร์บอน และช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศได้ง่ายขึ้น รวมถึงการรณรงค์ให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนหนึ่งในโซลูชันนี้

RAZER RESTORIFY

เรเซอร์ ทำงานอย่างหนักเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2030 และกำหนดให้การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรีไซเคิลมีความสำคัญมากที่สุดบนเส้นทางการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณคาร์บอน บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวคิด “Life Cycle Thinking” เพื่อให้สอดคล้องแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนหลักของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การเสาะหาทรัพยากรแร่ธาตุไปจนถึงกระบวนการผลิต การขนส่ง จนกระทั่งปลายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

“แนวคิดเรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เราสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทว่า คาร์บอนเครดิตก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์” หมิง เหลียง ตัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรเซอร์ กล่าว “ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ เราตระหนักว่ายังมีจุดบอดอีกมากมายและซึ่งนั่นไม่สามารถวัดด้วยคาร์บอนเครดิตได้ทั้งหมด ด้วย Restorify ทำให้เราคาดหวังว่าแนวทางที่ยอดเยี่ยมของเราในเรื่องคาร์บอนเครดิตนี้ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสได้มากขึ้นในการชดเชยคาร์บอน”

RAZER RESTORIFY

สำหรับผู้บริโภค: Restorify นำเสนอการคำนวณความเป็นการทางคาร์บอนที่ติดตามผลได้

Restorify ทำการจำแนกคาร์บอนเครดิตในขั้นตอนการชำระเงินคืน ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลย่อยเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้ชัดเจนกว่า ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถชดเชยคาร์บอนได้เฉพาะในส่วนที่พวกเขาใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดย Restorify มีเป้าหมายในการกอบกู้ความเชื่อมั่นในเรื่องการชดเชยคาร์บอน ผ่านการนำเสนอการติดตามผลให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการลดปริมาณคาร์บอนที่มองเห็นได้จริงโดยกลุ่มผู้บริโภค กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในขณะที่คู่แข่งรายอื่น ๆ ต่างให้คำสัญญาว่าจะชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต แต่ผู้บริโภคที่ใช้ Restorify สามารถมั่นใจได้ทันทีว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของพวกเขาได้ถูกชดเชยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรเซอร์ได้เริ่มดำเนินโครงการคาร์บอนเครดิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) โดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรหลายราย อาทิ ผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำด้านพลังงานและการพักอาศัยในเขตเมืองอย่าง GoNetZero รวมถึง ESGpedia ซึ่งได้รวบรวมการติดตามข้อมูลแบบครบวงจรของคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงนับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการประมวลผลบนคลาวด์ชั้นนำอย่าง Amazon Web Services (AWS)

บริการรถเข็นช็อปปิ้งที่มีคาร์บอนเป็นกลางแบบติดตามผลได้ใน Restorify จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น เพื่อให้พวกเขามีข้อมูลในการตัดสินใจ นอกจากนี้ เมื่อเขาคิดเงิน พวกเขาจะได้รับการส่งเสริมให้ชดเชยจากการซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยคาร์บอนเครดิตที่ถูกเก็บจากทะเบียนคาร์บอนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งในการซื้อคาร์บอนเครดิต ผู้บริโภคจะได้รับใบรับรองที่แจ้งรายละเอียดทั้งในเรื่องปริมาณรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการชดเชยจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของเขา เครดิตที่หักออกได้ไปสนับสนุนโครงการใดและในประเทศใด รวมถึงข้อมูลด้านมาตรฐานการรับรอง โดยการซื้อขายที่มีการจำแนกรายละเอียดนี้จะถูกบันทึกในรูปแบบดิจิทัลในทะเบียนของ ESGpedia และผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดการชดเชยคาร์บอนของตัวเองได้ ซึ่งความโปร่งใสในระดับนี้ยังเป็นสิ่งที่หาได้ยากในตลาดการชดเชยคาร์บอนของผู้บริโภคในปัจจุบัน

RAZER RESTORIFY

โครงการที่ดำเนินงานอยู่นี้จะมีการตรวจสอบและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืนยันความถูกต้องและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคาร์บอนเครดิต

สำหรับธุรกิจ: Razer RESTORIFY ร่วมแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

เรเซอร์เชื่อว่าแบรนด์สินค้าต่าง ๆ มีภาระรับผิดชอบที่ต้องโปร่งใสกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพรินต์ในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถสร้างการบริโภคที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบได้ ซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ Restorify ใช้วิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในวงกว้าง เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ สามารถประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของตัวเองโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การริเริ่มบริการนี้เกิดจากการตระหนักว่ายังมีบางธุรกิจที่ไม่มีวิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และเรเซอร์ต้องการนำเสนอวิธีการหนึ่งที่ใช้งานได้ให้แก่พวกเขา

Restorify ยังส่งเสริมและนำเสนอแนวทางแก่ภาคธุรกิจในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ทั้ง ECOLOGO Certification, Environmental Product Declaration Certification หรือ Product Carbon Footprint Verification ซึ่ดำเนินงานโดยพันธมิตรด้านการออกใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของเรเซอร์อย่าง UL Solutions ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยระดับโลก

ประการสุดท้าย บริการตรวจสอบความเป็นกลางทางคาร์บอนของ Restorify ยังนำเสนอให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำบริการนี้ไปบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มที่ใช้งานในปัจจุบันของพวกเขาได้ โดยเรเซอร์จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนับตั้งแต่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ตลอดจนผู้ค้ามากกว่า 50,000 รายในเครือข่าย Fintech ของเรเซอร์ เพื่อสนับสนุนให้พันธมิตรบรรลุถึงพันธกิจการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม โดย AWS จะช่วยสนับสนุนเรเซอร์ในการทำให้ Restorify สามารถใช้งานได้กับพันธมิตรอีกมากกว่า 100,000 รายในมากกว่า 150 ประเทศ ทั่วโลก

“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ AWS Region ทุกแห่งทั่วโลกใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ 100% ภายในปี 2025 ทาง AWS จึงให้คำมั่นสัญญาในการเป็นระบบคลาวด์ที่มีความยั่งยืนมากที่สุดของโลก ซึ่งพันธะสัญญานี้ครอบคลุมบริการข้อมูลของ AWS ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ทำให้ AWS คือพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเรเซอร์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรเซอร์กำลังเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจแนวทางใหม่ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมอบทั้งการพัฒนาและการสนับสนุนเพื่อการรุกตลาดให้แก่เรเซอร์สำหรับบริการ Restorify ซึ่งถือเป็นโซลูชันการคำนวณความเป็นกลางทางคาร์บอนที่จะมอบประโยชน์ในระยะยาวแก่ธุรกิจและลูกค้าของเรเซอร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในภาพรวม” คอเนอร์ แม็กนามารา กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน Amazon Web Services กล่าว

กล่าวโดยสรุป เรเซอร์กำลังแสวงหาแนวทางเพิ่มความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในอุตสาหกรรมคาร์บอนผ่านบริการ Restorify ด้วยบริการรถเข็นช็อปปิ้งที่คาร์บอนเป็นกลางแบบติดตามผลได้ใน Restorify จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถติดตามผลคาร์บอนเครดิตทั้งหมดที่ใช้ไปได้ ซึ่งผู้บริโภคจะรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าเงินของพวกเขาเดินทางไปยังที่ใด Restorify ยังช่วยให้ผู้บริโภคสร้างการมีส่วนร่วมที่เปี่ยมด้วยความหมาย ในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก โดยช่วยให้พวกเขาสามารถร่วมชดเชยคาร์บอนในการซื้อผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้โลกของเรามีสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและเล่นเกมต่อไปได้ในอนาคต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save