SCG Bi-ion เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพอากาศ ลดภัยจาก “เชื้อโรคที่ปนเปื้อน”

SCG Bi-ion เทคโนโลยีระบบไอออนด้วยการปล่อยประจุบวกและลบกำจัดเชื้อโรคเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ลดภัยจาก “เชื้อโรคที่ปนเปื้อน” ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด (Clean Air)” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากกระแสการผลักดันร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่บอบช้ำจากการเผชิญทั้งสถานการณ์โควิด-19 และฝุ่นM2.5 อย่างต่อเนื่องและหนักหน่วง เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรที่ดีกว่าเดิม? หรือมีโซลูชันใดบ้างที่ช่วยสร้างคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไม่ยุ่งยากต่อการใช้ชีวิต

SCG Bi-ion

เพียงหายใจ ก็เสี่ยงเป็นโรคร้าย หรืออันตรายถึงเสียชีวิต

ในหนึ่งวันเราหายใจนำอากาศเข้าร่างกายเป็นปริมาณมาก โดยเฉลี่ยอัตราการหายใจต่อวันสูงถึง 20,000 – 30,000 ครั้ง จากการวิเคราะห์ข้อมูล IQAir ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2563 รายงานว่า 3 ใน5 เมืองใหญ่ของโลกจากทวีปเอเชีย มีผู้เสียชีวิตจากผลกระทบทางอากาศมากถึง 160,000 ราย ได้แก่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 54,000 คน เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 40,000 คน และเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 39,000 คน โดยสำหรับในประเทศไทย สถิติสาธารณสุขช่วง 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2565 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 68,728 คน การตระหนักถึงปัญหารวมถึงการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของผู้คนภายใต้คุณภาพอากาศที่ต้องสะอาดและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนควรต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมดำเนินการอย่างเร่งด่วน

กลุ่มวัยทำงานไทย หายใจด้วยความเสี่ยงสูง

ตามเมืองใหญ่ ๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร เมืองที่มีประชากรมากถึง 5.5 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตภายในอาคาร ที่ชีวิตประจำวันต้องใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน และต้องหายใจด้วยอากาศในพื้นที่เดียวกันจากระบบอากาศแบบปิดภายในอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศ เชื้อโรคและมลพิษต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในอากาศและบนพื้นผิวต่าง ๆ สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น รายงานตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรีย* ที่มีสาเหตุจากน้ำในระบบปรับอากาศ หรือคน ก็เป็นหนึ่งพาหะสำคัญในการนำเชื้อโรคเข้ามาแพร่กระจายภายในอาคารได้ หากระบบการจัดการอากาศภายในอาคารไม่ได้มาตรฐาน อากาศภายในอาคารก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและมลพิษ เป็นภัยที่มองไม่เห็นแต่อันตรายถึงเสียชีวิตได้

*รายงานจากจาก USEPA-U.S. Environmental Protection Agency ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “คุณภาพอากาศภายในอาคาร”

“SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ” เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศ

SCG มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในอาคาร ด้วยระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ “SCG Bi-ion” ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคด้วยการปล่อยประจุไอออนบวก และลบในอากาศ (Active Air Purifier) ส่งผลให้เกิดอนุภาคที่สามารถจัดการเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย ไวรัสตระกูลโคโรนา เชื้อรา กลิ่นจากกลุ่มแก๊สบางประเภทและสารระเหย (VOCs) และฝุ่นละออง PM10 – 2.5 ได้ ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาที่เปิดใช้งาน ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย Intertek/ETL (UL867) จากสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ให้กับคนไทยทุกคน

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรม SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่099-391-4161, 085-446-5445