AWS คลาวด์เซอร์วิส ยกระดับเทคโนโลยีภาครัฐไทย ด้วยระบบคลาวด์มาตรฐานสากล มุ่งให้บริการประชาชน ผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ในทุกวันนี้ระบบคลาวด์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นบริการที่ช่วยลดต้นทุน ลดความยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่น ในการใช้งานสูง ระบบคลาวด์ จึงกลายมาเป็นบริการยอดนิยมที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกๆ ระดับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทสตาร์ทอัพ ตลอดจนภาครัฐฯ หรือจะเรียกได้ว่า คลาวด์ เป็นมาตรฐานใหม่ ในการจัดเก็บข้อมูล ในระดับสากลเลยก็ว่าได้ ซึ่ง AWS คลาวด์เซอร์วิส (Amazon Web Services) เป็นบริการคลาวด์เซอร์วิสที่กำลังได้รับความนิยม และถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับภาครัฐ

AWS ASEAN PS Summit Singapore

AWS

โดยล่าสุด เราได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานใหญ่ ของ AWS อย่างงาน  AWS ASEAN PS Summit ซึ่งเป็นงานประชุมอัพเดท แถลงความสำเร็จของ AWS ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลืองานแก่ภาครัฐฯ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ การศึกษา อวกาศ และอื่นๆ อีกมากมายในแต่ละประเทศทั่วอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปผลักดัน สร้างมาตรฐานใหม่ ในการทำงานที่มีความเสถียรภาพ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดบูธนิทรรศการผลงาน เพื่อแบ่งปันรูปแบบธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จร่วมกับ AWS จากทั่ว Southeast Asia โดยมีผู้คนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

AWS คลาวด์เซอร์วิส และ ความร่วมมือในประเทศไทย

AWS

AWS จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งประเทศไทย (Ministry of Digital Economy and Society: MDES) ลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการสนับสนุนการปฏิรูประบบดิจิทัล ของภาครัฐในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ส่วนกลางสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยมีโครงการนำร่องที่จะใช้งาน AWS ผ่านบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับไอที ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยผลักดันนวัตกรรม และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้วยระบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ AWS ยังได้สร้างทีมงาน AWS Public Sector ประจำประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาระบบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและวิสาหกิจ ทั้งทางด้านการศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งนอกจากภาครัฐแล้วปัจจุบัน AWS มีเครือข่ายทางพันธมิตรในประเทศไทยทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดย่อม เช่น สถาบันการศึกษาอย่าง เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมด้วยบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อาทิ แอมพอส, บิทคับ, กลุ่มเซ็นทรัล, กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป, เอสซีบี อบาคัส, โรบินฮู้ด เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และอีกมากมาย แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจ AWS ที่ได้รับความเชื่อมั่นอย่างกว้างขวาง

พัฒนาบุคลากร ฝึกทักษะด้านดิจิทัล (Training Skill)

AWS

เพื่อตอบรับกระแสดิจิทัล AWS ไม่เพียงแค่พัฒนาระบบเท่านั้น แต่ยังมีการวางรากฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกทักษะด้านดิจิทัล โดยจากสถิติพบว่า ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลประมาณ 149 ล้านคน ซึ่งภายในปี 2568 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า ความต้องการบุคลากร ทางด้านนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เท่า จึงเป็นเหตุผลที่ AWS หันมาให้ความสนใจด้านการพัฒนาบุคลากร ให้ตอบรับกับกระแสเทคโนโลยี ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือ เป็นการฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาเป็นแรงงาน ด้านดิจิทัลในอนาคต 

โดยอีกหนึ่งความร่วมมือของ AWS คลาวด์เซอร์วิส และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย คือการสนับสนุนอบรมทักษะพนักงาน ซึ่งวางแผนฝึกอบรมมากกว่า 1,200 คน พร้อมกันจัดตั้งหลักสูตร และโครงการพัฒนาทักษะและการวัดผลทักษะด้านคลาวด์ (AWS Training and Certification) แก้ปัญหาช่องว่างด้านทักษะการใช้ดิจิทัล (ICT Skill) โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมฟรีมากกว่า 30 หลักสูตร ในด้านต่างๆ เช่น พื้นฐานระบบคลาวด์ แมชชีนเลิร์นนิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ความปลอดภัย เริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจในระบบ ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ตั้งแต่ระบบมัธยมศึกษา ตลอดจนวัยทำงาน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับ AWS ผลักดันสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

AWS

อีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือจาก AWS ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา แบบออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการย้ายโครงสร้าง ด้านระบบไอทีทั้งหมด ไปอยู่บนคลาวน์ของ AWS อย่างเต็มรูปแบบ มีส่วนช่วยในการสร้างแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิง ให้กับนักศึกษาในจำนวนสูงถึง 200,000 คน รวมไปถึงแผนกต่างๆของมหาวิทยาลัยกว่า 60 แผนก สามารถเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนได้ถึง 700 หลักสูตรภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

โดย มสธ. ได้เลือกใช้เครื่องมือ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เพื่อรวบรวมจัดเก็บข้อมูล ทั้งบันทึกการสอบ การลงทะเบียนนักศึกษา ซึ่งระบบสามารถจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีบริการที่ช่วยจัดการเว็บไซต์ของแผนก เว็บไซต์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอบออนไลน์ พร้อมทั้งยังช่วยวิเคราะห์ และติดตามผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัย สามารถคาดการณ์หลักสูตรการเรียนการสอน และการบริหารงานแบบออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น 

ดร.ศรันย์ นาคถนอม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การเปลี่ยนแปลงโซลูชั่นรูปแบบเดิม มาใช้บริการจาก AWS คลาวด์เซอร์วิส ดร.ศรันย์ นาคถนอม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า สิ่งนี้คือก้าวสำคัญ ในการผลักดันสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้โซลูชันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มาตรฐานระดับสากล โดย AWS มีความยืดหยุ่นในการสร้างและปรับขนาดเนื้อหา ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 

นอกจากนี้ โซลูชั่นคลาวน์เซอร์วิส ยังเป็นบริการที่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุดในทุกๆ สถานการณ์ จากเหตุการณ์ที่เผชิญก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วม 2554 หรือการระบาดของโรค Covid-19 ที่ส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่สามารถจัดสอบขึ้นได้ จากรูปแบบเดิมที่มีกำหนดศูนย์สอบ ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ โซลูชั่นนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางของนักศึกษา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ อีกทั้งยังเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ช่วยให้การจัดสอบออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความสะดวก ทั้งต่อนักศึกษา และคณาจารย์ 

AWS คลาวด์เซอร์วิส พร้อมผลักดัน เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐในประเทศไทย

AWS
อีริค คอนราด กรรมการผู้จัดการสำหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐของ AWS ในภูมิภาคอาเซียน

จากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง AWS และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย อีริค คอนราด กรรมการผู้จัดการ สำหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐของ AWS ในภูมิภาคอาเซียน ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่า AWS พร้อมให้การสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ในการยกระดับบริการไอที ของหน่วยงาน ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อการปฏิรูประบบคลาวน์ในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยระบบที่มีความครอบคลุมและทันสมัย 

นอกจากนี้ AWS ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ทางด้านดิจิทัลให้กับประชาชน เพื่อสร้างแรงงานขับเคลื่อนสำคัญทางด้านไอที สอดรับกับกระแสเทคโนโลยี ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากพัฒนาระบบแล้ว ยังพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างทรัพยากรทางด้านดิจิทัลในสังคมต่อไป