Central

เซ็นทรัล รีเทล x GULF รุกธุรกิจโซลาร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง GULF รุกธุรกิจโซลาร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยภายในปี 2569

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำค้าปลีกของไทย ประกาศจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทพลังงานชั้นนำของไทย ลุยธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจและลูกค้าที่หันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยการร่วมทุนของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเป็นต้นแบบในด้านผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายพลังงานสะอาด โดยใช้พื้นที่นำร่องบนหลังคาของไทวัสดุ 5 สาขา ในการติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในปี 2565 และจะขยายพื้นที่ผลิตครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในไตรมาสแรกของปี 2566 พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยภายในปี 2569

นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรต้นแบบที่บริหารงานอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ CRC Retailligence ภายใต้การขยายธุรกิจใหม่ (Build New Growth Pillars) ได้ผนึกกำลังกับ GULFจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในรูปแบบของการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของไทวัสดุ เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัลฯ และกลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเซ็นทรัล รีเทล มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ว่างขนาดใหญ่บนหลังคาร้านไทวัสดุที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจที่อยู่ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ผนวกกับความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของ GULF จะทำให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง และช่วยลดมลพิษให้เมืองและชุมชน ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท”

ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล นำโดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (CRC Thai Watsadu) และ GULF นำโดยบริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด (GULF 1) ได้ผนึกความแข็งแกร่ง และร่วมทุนกันจัดตั้ง บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50-50 ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท พร้อมบรรลุข้อตกลงนำร่องในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของไทวัสดุจำนวน 5 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้กว่า 9 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ทั้งนี้ยังวางแผนเดินหน้าขยายการผลิตเพิ่มเติมไปยังพื้นที่บนหลังคาของไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม สาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของธุรกิจรายอื่น ๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มศักยภาพสูงสุด 130 เมกะวัตต์ และเตรียมพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในไตรมาสแรกของปี 2566 ทั้งนี้เมื่อรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของทั้งเซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลทั้งหมดแล้ว จะมีกำลังการผลิตสูงถึง 300 เมกะวัตต์ ซึ่งหากผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะสามารถนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของเซ็นทรัล รีเทล ได้ประมาณ 30 % ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยทางเซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลเองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของ RE100 Thailand Club ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30% ภายในปี 2573 ซึ่งนโยบายการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี้จะผลักดันให้กลุ่มเซ็นทรัล กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและ ผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) กล่าวว่า “GULF ในฐานะผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยมีแผนที่จะลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดอย่างน้อย 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของกลุ่มบริษัท ภายในปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลก ความร่วมมือทางธุรกิจกับเซ็นทรัล รีเทล ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของทั้งสองกลุ่มบริษัทที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศและของโลก โดยต่อยอดศักยภาพบนพื้นที่หลังคามากกว่า 1 ล้านตารางเมตรของเซ็นทรัล รีเทล จัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อจำหน่ายพลังงานสะอาดให้กับลูกค้าในกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงลูกค้านอกกลุ่มเซ็นทรัลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม GULF เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัทจะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย และเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน”

การผนึกกำลังระหว่างเซ็นทรัล รีเทล และ GULF จะเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้พลังงานสะอาดกลายเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงช่วยสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีให้กับสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังสร้างประโยชน์ให้ระบบเศรษฐกิจในการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย จากนี้ บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด จะเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทยภายในปี 2569