เนเธอร์แลนด์ เตือนอันตรายจาก จี้ควอนตัม ที่อ้างว่าช่วยป้องกันคลื่น 5G

The Netherlands Agency for Nuclear Safety and Radiation Protection หรือ ANVS หน่วยงานเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกันรังสีของประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกมาประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก จี้ควอนตัม 5G , หน้ากากไอออนลบ และผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัยตัวอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีการโฆษณาเอาไว้ว่าป้องกันคลื่น 5G พร้อมขอให้ประชาชนหยุดสวมใส่ เก็บเอาไว้ให้ไกลตัว/เก็บไว้ในหีบห่ออย่างดี รอคำแนะนำในการส่งคืนให้กับผู้ขาย หรือรอทาง ANVS แจ้งเพื่อทำการเก็บไปทำลาย

5G Quantum Pendant

จากผลการศึกษาของสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ (Netherlands’ National Institute for Public Health and the Environment หรือ RIVM) ที่ได้รับมอบหมายจาก ANVS พบว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวในข้างต้นที่มาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจี้ สร้อยข้อมือ ริสแบนด์สำหรับเด็ก เป็นต้น นั้นปล่อยรังสีไอออไนซ์ซึ่งมีระดับรังสีที่วัดได้ต่ำ แต่ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพก็ต่ำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ ANVS นั้นมองว่าแม้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะปล่อยรังสีต่ำ แต่การสวมใส่มันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ อาจทำให้ร่างกายได้รับรังสีเกินระดับความปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวอยู่ดี

หน่วยงานได้แจ้งทางผู้ขายที่รู้จักทุกรายในเนเธอร์แลนด์แล้วว่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามและต้องหยุดการจำหน่ายในทันที

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เริ่มออกจำหน่ายเนื่องจากข่าวปลอมเกี่ยวกับ 5G ระบาดหนักในยุโรปว่าสัญญาณ 5G นั้นสามารถเผยแพร่ COVID-19 ทำให้ผู้คนเริ่มหาสิ่งของที่ไว้ป้องกันคลื่น 5G

ที่มา : GADGET TENDENCY | ANVS