เจาะลึกเทรนด์บน LINE Ads Platform รับวิถีการทำโฆษณายุคใหม่

LINE Ads Platform หรือ LAP ช่องทางการ ซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี การลงโฆษณาบนสื่อดิจิทัลได้กลายมาเป็นสื่อหลัก สร้างการรับรู้ และการซื้อขายของคนในยุค Now Normal ไปแล้ว

โดย LINE พบสถิติที่น่าสนใจของกลุ่มธุรกิจที่ทุ่มงบการตลาด ซื้อโฆษณา บน LINE Ads Platform ในช่วงปีที่ 2021 ที่ผ่านมา คือธุรกิจการศึกษาที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่า 400% นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มช้อปปิ้งและอีคอมเมิร์ซยังคงเป็นแชมป์ครองตลาดอันดับหนึ่ง ในขณะที่กลุ่มอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) เป็นอีกกลุ่มที่ทะยานขึ้นมาติด Top 5 แทนที่ธุรกิจกลุ่มฟิตเนสและสถานบริการความงาม (Fitness & Medical Service) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังปรากฏข้อมูลว่าลักชัวรีแบรนด์ต่างปรับตัวเพื่อเอาชนะวิกฤติ เปลี่ยนมาใช้จ่ายในการลงโฆษณาเพิ่มขึ้นผ่าน LAP ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการลงโฆษณาบน LAP อันเป็นที่นิยม 3 อันดับยังคงเป็น การโฆษณาเพื่อเพิ่มเพื่อน (Gain Friends) การโฆษณาเพื่อให้เกิดยอดขายบนเว็บไซต์ (Web Conversions)  และการโฆษณาเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website Visit) โดยในปี 2021 การลงโฆษณาด้วยวัตถุประสงค์ Website Visits กลับมามีบทบาทเติบโตเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหลังจากเติบโตลดลงในปี 2020 เนื่องจากหลายแบรนด์ได้กลับมาให้ความสำคัญกับหน้าร้านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าสินค้าที่สร้างผ่าน MyShop หรือเว็บไซต์ของตนเองในช่วงโควิดที่ผ่านมา ในขณะที่การลงโฆษณาด้วยวัตถุประสงค์เพิ่มเพื่อนยังคงมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นวัตถุประสงค์ยอดนิยมอันดับ 1 มาโดยตลอด สอดคล้องกับผลสำรวจของ LINE ที่พบว่าในปี 2021 มีการซื้อขายผ่านแชตมากกว่าบนเว็บไซต์ถึง 15 เท่า ซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ลูกค้าชอบซื้อของผ่าน LINE มาจากลักษณะเฉพาะตัวของช่องทางแชต ทำให้ผู้ขายสามารถมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ซื้อได้มากกว่า จึงทำให้เกิดการซื้อขายบนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

และที่น่าสนใจไปกว่านั้น LINE ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของการลงโฆษณาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการรับชมวิดีโอ (Video Views) ที่มีการเติบโตสูงขึ้นมากใน 2 ปีที่ผ่านมา และมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตสูงที่สุดในปีนี้ถึง 180% สะท้อนให้เห็นชัดว่า “Video Views” กำลังเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่จะมีบทบาทกับนักการตลาดและ LINE ต่อไปในอนาคต”

เตรียมรับมือ ผู้สูงวัย รับรู้ไว คลิกซื้อคล่อง

สำหรับมุมมองที่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคนั้น LINE ได้เผยข้อมูลสำคัญให้เห็นว่าในปีนี้ โฆษณาที่เกี่ยวกับบริการด้านการช่วยเหลือ (Supportive Services) ทั้งบริการด้านการเงิน หรือโครงการช่วยเหลือต่างๆ มียอดอัตราการคลิก (CTR) สูงสุดในปี 2021 แทนที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 2 ปีก่อนหน้านี้ ตามมาด้วยสื่อโฆษณาของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเอง และสินค้าตกแต่งบ้านใช้ในครัวเรือน ตามลำดับ ในขณะที่โฆษณาเกี่ยวกับสินค้าลักชัวรี เช่น ยานยนต์ อสังหาริมทรพัย์ ก็มาแรง ติดเป็น 1 ใน 5 อันดับโฆษณาที่มีอัตราการคลิกสูงสุดใน 2 ปีของการแพร่ระบาดโควิด

กลุ่มช่วงอายุของผู้บริโภคที่มีการคลิกโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE มากที่สุดในปี 2021 คือ กลุ่มสูงวัย (Baby Boomer) และกลุ่มเด็กอายุ 15-19 ปี (Gen Z) ซึ่งแม้กลุ่มสูงวัยจะมีปฏิสัมพันธ์หรือ Engagement กับโฆษณาน้อยลงในแต่ละปี ด้วยอัตราเติบโตของการคลิกลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มเด็กที่มีอัตราการคลิกเติบโตขึ้นมาโดยตลอด แต่กลุ่มสูงวัยกลับเป็นกลุ่มที่มีอัตราการซื้อสินค้าและบริการจากการคลิกโฆษณาเพิ่มขึ้นทุกปี และสูงที่สุดในปีนี้ เมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กที่อาจจะยังไม่มีกำลังซื้อ ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคสูงวัยเริ่มคุ้นเคยกับโลกออนไลน์มากขึ้น จนมีการเลือกคลิกโฆษณาที่พวกเขาสนใจจริงๆ และจะตัดสินใจซื้อสินค้ากับแบรนด์ที่ตอบโจทย์เท่านั้น

ดังนั้น นอกจากแบรนด์จะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงทีแล้ว นักการตลาดควรเตรียมพร้อมสร้างสรรค์สื่อโฆษณารับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงวัยแต่เนิ่นๆ ตลอดจนเตรียมรูปแบบและวิธีการตอบคำถามที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ส่วนกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อโฆษณา จำเป็นต้องตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าจริงๆ และเชื่อมโยงกับโซลูชั่นหรือเครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วน มีประโยชน์ ใช้งานง่าย และให้ประสบการณ์ที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ผู้ขายสามารถปิดการขายได้และขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนได้บนโลก Now Normal

LINE Ads Platform

พื้นที่หลากหลาย วางโฆษณาให้ได้ตรงทาร์เก็ต 

เมื่อ LAP มีตำแหน่งหรือพื้นที่ในการนำเสนอสื่อโฆษณามากมาย ตามบริการที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งแต่ละบริการ ต่างทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการนำเสนอสื่อโฆษณา ทำให้เกิดการรับรู้ถึงสินค้าหรือแบรนด์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป นักการตลาดจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจบุคลิกของผู้ใช้งานในแต่ละบริการอย่างลึกซึ้ง เพื่อวางแผนการลงสื่อโฆษณาให้ตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น

  • หน้ารายการแชตหรือหน้า Chat List บริการหน้าหลักของ LINE ที่มีผู้ใช้งานเกิน 50 ล้านคน ครอบคลุมทุกช่วงอายุ
  • หน้า LINE VOOM หรือเดิมคือ LINE Timeline พื้นที่โซเชียลบนแพลตฟอร์ม LINE ที่มีผู้ใช้งานเกินครึ่งเป็นกลุ่มคนต่างจังหวัด โดย 60% เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน และผู้ใช้งานนิยมดูคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอสูงถึง 28 ล้านวิวต่อวัน
  • หน้า LINE TODAY ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่โดนใจคนไทย ด้วยยอดวิวเติบโตเกิน 50% ในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานเกินครึ่งเป็นกลุ่มคนกรุงเทพฯและปริมณฑล มากกว่า 99% ของผู้ใช้ LINE TODAY มองเห็นหรือรับรู้โฆษณาของแบรนด์ต่างๆ โดยเกือบ 50% ของกลุ่มดังกล่าวมีการคลิกโฆษณา 
  • หน้า LINE Wallet พื้นที่เพื่อการจับจ่ายใช้สอยสินค้าหรือบริการต่างๆ บน LINE โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการชำระเงินยอดนิยมอย่าง Rabbit LINE Pay ซึ่งก็มีการเข้าถึงสูงถึง 170 ล้านวิวต่อเดือน
  • LINE OpenChat พื้นที่คอมมิวนิตี้สำหรับพูดคุยในกุล่มผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน บริการน้องใหม่ที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด ที่ปัจจุบันมีกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่า 1 ล้านกลุ่ม

ข้อมูลอัพเดทใหม่แกะกล่องทั้งหมดนี้ ไม่เพียงเป็นแนวทางให้นักการตลาดนำไปใช้ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เท่าทันเทรนด์การตลาดดิจิทัลใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก Now Normal แต่ยังเป็นข้อมูลตอกย้ำให้นักการตลาดยุคใหม่เห็นถึงเครื่องมือโฆษณาที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง LINE Ads Platform ที่จะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างไม่พลาดเป้า และสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน