ไวซ์ไซท์ เผย เชียงใหม่คว้าจุดเช็คอินยอดฮิต ในช่วงหลังของปี 2564

ไวซ์ไซท์ ได้สรุปข้อมูลภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยผ่าน “INDUSTRY INSIGHT เชียงใหม่คว้าจุดเช็คอินยอดฮิต ในช่วงหลังของปี 2564

เดินทางสู่ช่วงท้ายของปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ลดความรุนแรงลง ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมต่างก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศ ทำให้เกิดเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้แบรนด์ และผู้ประกอบการได้ติดตามกัน

ไวซ์ไซท์ ได้สรุปข้อมูลภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยผ่าน “INDUSTRY INSIGHT บทวิเคราะห์พฤติกรรมนักเดินทางชาวไทยบน Instagram” โดยนำเสนอพฤติกรรม, โปรไฟล์, และความสนใจของกลุ่มคนที่ชอบท่องเที่ยวบนช่องทาง Instagram ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านข้อความ (social voice analysis) และรูปภาพ (image labeling)  เชียงใหม่คว้าจุดเช็คอินยอดฮิต ในช่วงหลังของปี 2564

ไวซ์ไซท์ เชียงใหม่คว้าจุดเช็คอินยอดฮิต

ดาวน์โหลด “INSTANT REPORT INDUSTRY INSIGHT” ฟรี!  https://link.wisesight.com/industry-insight-travel2021-M

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • กลุ่มวัยเรียน ในช่วงอายุน้อยกว่า 24 ปี ถือเป็นกลุ่มใหญ่สุดในสายท่องเที่ยวบน Instagram พบว่ามักเดินทางท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติ และคาเฟ่
  • กลุ่มวัยทำงาน ในช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (79%) มีแนวโน้มท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ให้ความสนใจกับเมนูอาหารมากกว่าการถ่ายภาพในคาเฟ่ 
  • กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ในช่วงอายุมากกว่า 35 ปี มีแนวโน้มชอบไปวัดมากกว่ากลุ่มอื่น และสถานที่ไปอาจไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 
  • จากการวิเคราะห์รูปภาพ 40,000 รูปที่ถูกโพสต์บน Instagram ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน พบว่า 68% เป็นภาพถ่ายธรรมชาติมีส่วนประกอบของต้นไม้ และ 53% เป็นภาพถ่ายคน โดยภาพถ่ายธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มภาพวิวธรรมชาติ (38%)
  • ในช่วงปิดประเทศ (16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564) ชาวโซเชียลพูดถึงจังหวัด เชียงใหม่ มากที่สุด ตามมาด้วยภูเก็ต, ชลบุรี, น่าน, นครราชสีมา และในช่วงเปิดประเทศ (1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564) ชาวโซเชียลยังคงพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด ตามมาด้วยน่าน, ภูเก็ต, ชลบุรี, เชียงราย จะเห็นว่าการท่องเที่ยวทางภาคเหนือได้รับความนิยมสูงสุดทั้งในช่วงปิด และเปิดประเทศ
ไวซ์ไซท์ เชียงใหม่คว้าจุดเช็คอินยอดฮิต

รายชื่อนักวิเคราะห์ข้อมูล

  • ณิชาภา รัตนปรีชาเวช
  • ธีนิดา ล้อมวัฒนธรรม
  • เมธปิยา เลิศอัคฆากร

ข้อมูลพื้นฐาน

  • ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล:  1 กรกฎาคม – 15 พฤศจิกายน 2564
  • เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทาง: Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube โดยเน้นวิเคราะห์ข้อมูลจาก Instagram เป็นช่องทางหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม wisesight