จักรวาลนฤมิต คำแปลภาษาไทยของ Metaverse บัญญัติโดย ราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีมติบัญญัติคำว่า จักรวาลนฤมิต เพื่อใช้เป็น คำแปล ภาษาไทย แทนคำว่า Metaverse และเขียนทับศัพท์ว่า เมตาเวิร์ส

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพทย์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา ลงความเห็นในที่ประชุม มีมติบัญญัติคำว่า Metaverse ในภาษาไทย โดยให้เรียกว่า “จักรวาลนฤมิต” ส่วนการเขียนทับศัพท์ให้สะกดว่า “เมตาเวิร์ส”

ปัจจุบัน กระแสโลกที่กำลังจะเข้าสู่ยุคของ การสร้างโลกเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดเป็นชุมชนในอีกโลกเสมือน ที่ล่าสุด Facebook ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta นำเสนอพันธกิจที่จะนำเอาเทคโนโลยีสร้าง Metaverse ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

จักรวาลนฤมิต Metaverse

ข้อมูลจาก สำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา
ภาพประกอบ : Freepik