Steam Deck เลื่อน วันวางจำหน่าย ไปเป็น กุมภาพันธ์ 2022 เนื่องจากผลิตไม่ทัน

Valve ได้แจ้งกับทางลูกค้าแล้วว่าเครื่องเกม Steam Deck มีการ เลื่อน วันวางจำหน่ายออกไปอีก 2 เดือนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2022

กำหนดการวางจำหน่ายเดิมของ Steam Deck นั้นอยู่ที่เดือนธันวาคม 2021 แต่ทาง Valve ประกาศเลื่อนการวางจำหน่ายออกไปอีก 2 เดือนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต ทำให้ไม่สามารถผลิตเครื่องได้ตามจำนวนที่คาดไว้

Steam Deck เลื่อน

ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องซัพพลายเชนทั่วโลก แต่เนื่องจากการขาดแคลนวัสดุ และส่วนประกอบจัดส่งไม่ถึงโรงงานผลิตของเราทันเวลาตามที่ได้กำหนดเอาไว้ตอนแรก

Valve ขอโทษลูกค้าผ่านทางอีเมลและบล็อคโพสต์

ทาง Valve กล่าวว่า ข้อมูลการอัปเดตเรื่องการจองนั้นจะได้รับการอัปเดตในไม่ช้า โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://store.steampowered.com/steamdeck

ที่มา : TOM’S HARDWARE