HUAWEI

HUAWEI จับมือพาร์ทเนอร์ ร่วมลงนามในข้อตกลง พาไทยมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

HUAWEI จับมือ 5 พาร์ทเนอร์จาก 5 องค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงผสานความร่วมมือ พาไทยมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

HUAWEI ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ 5 พาร์ทเนอร์ในประเทศไทย ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) จำนวน 5 ฉบับ ภายในงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2022 HUAWEI CLOUD & CONNECT ASIA PACIFIC INNOVATION DAY พาไทยมุ่งสู่ยุคดิจิทัล ครอบคลุมหลากหลายภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ภาคโทรคมนาคม ภาคสื่อโทรทัศน์ ภาคเทคโนโลยีเอกชน ภาคบริการ และภาคการเงินการธนาคาร มุ่งผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลอย่างเต็มตัวผ่านการสร้างอีโคซิสเต็มของพาร์ทเนอร์ที่สมบูรณ์

คุณอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ในประเทศไทยครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีในระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยมากว่า 22 ปี เรามีพันธกิจในการเติบโตในประเทศไทยและร่วมสนับสนุนประเทศไทย ด้วยความเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นได้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยทั้ง 5 ราย ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน 5 ฉบับ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย หัวเว่ยเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งและจะต่อยอดความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กรในประเทศไทย ผลักดันให้เกิดประเทศไทยอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ”

ในบันทึกข้อตกลงฉบับแรกสำหรับความร่วมมือด้านการให้บริการเทคโนโลยีคลาวด์ ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับหัวเว่ยว่า “สถานการณ์โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน รวมทั้งทำให้เกิดความท้าทายทางธุรกิจตามมามากมาย แต่เราเชื่อว่าในความท้าทายนี้ยังมีโอกาส โดยบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มุ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แก่หน่วยงานภาครัฐมากกว่า 300 หน่วยงานในประเทศไทย เราเชื่อว่าเทคโนโลยีคลาวด์ของหัวเว่ยในประเทศไทยได้รับการพัฒนามาอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีดังกล่าวที่หัวเว่ยได้ลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดของไทยได้รับการเก็บเอาไว้ในประเทศ เรามั่นใจว่าความร่วมมือกับหัวเว่ยจะทำให้บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ สามารถส่งมอบบริการคลาวด์สำหรับภาครัฐของไทยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้อีก”

เขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดความร่วมมือในครั้งนี้ว่าทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางหัวเว่ยในประเทศไทยมานานถึง 22 ปี โดยก่อนหน้านี้ ทั้ง 2 องค์กรได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงภายในงาน Huawei Cloud Summit 2019 และได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการในโครงการคลาวด์และศูนย์ข้อมูลสำหรับรัฐบาล (GDCC) เมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ หัวเว่ยจะให้การสนับสนุนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ผ่านโครงการการฝึกอบรมทักษะบุคลากร การร่วมมือกันสร้างโซลูชันดิจิทัลสำหรับรองรับโครงการสมาร์ทซิตี้และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีหัวเว่ยคลาวด์ การพัฒนาธุรกิจด้านคลาวด์เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของภาคเอกชน และการร่วมมือกันทำการตลาดเพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

ด้านคุณจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือกับหัวเว่ยในการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจสื่อครั้งนี้ว่า ด้วยความมั่นใจในแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีของหัวเว่ย รวมไปถึงทีมงานที่มีคุณภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ บีบีทีวี นิว มีเดีย จะประยุกต์ใช้จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลาวด์ของหัวเว่ย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านคอนเทนท์ดิจิทัล รวมถึงร่วมมือกับทางหัวเว่ยในด้านการทำโฆษณา การทำกิจกรรมทางการตลาด และโครงการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงอีก 3 ฉบับนั้น ได้ทำร่วมกับบริษัท แอพแมน จำกัด เพื่อร่วมมือกันสร้างรูปแบบการทำตลาด การนำเสนอโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ รวมไปถึงการขยายตัวทางธุรกิจร่วมกันด้วยการใช้อีโคซิสเต็มและเครือข่ายพาร์ทเนอร์ของแต่ละฝ่าย ฉบับต่อมาคือการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือด้านการทำตลาด พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งสนับสนุนอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจรายใหม่ และการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้าน EI (Enterprise Intelligence) และบริการคลาวด์ด้าน Machine Learning โดยความร่วมมือทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างอีโคซิสเต็มด้านดิจิทัลในประเทศไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับศักยภาพของไทยให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล