Samsung เสนอไอเดีย Copy ข้อมูลจากสมอง เอาไปสำรองไว้ในชิปหน่วยความจำ

เทคโนโลยีหน่วยความจำนั้นมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด Samsung ผุดไอเดียอย่างล้ำกับคอนเซ็ปต์ Copy and Paste โดยการ Copy ข้อมูลในสมองของเรา จากนั้นไป Paste ลงบน SSD ที่มีพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่

โดย Samsung ได้ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard ได้นำเสนอรายงานการวิจัยฉบับใหม่ โดยหยิบเอาเรื่องวิศวกรรม Neuromorphic หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำการลอกเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ เพื่อต้องการจำลองโครงสร้างสมองเอาไว้บนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบสมองกลด้วยการใช้หลักการ “Copy and Paste” โดยการคัดลอกรูปแบบการทำงานของสมอง จากนั้นส่ง/วางข้อมูลไปยังชิปหน่วยความจำโดยตรง

Samsung Neuromorphic Chips

ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ (ซ้ายไปขวา)

  • Donhee Ham จาก Samsung Advanced Institute of Techmology หรือ SAIT และยังเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard
  • Hongkun Park ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard
  • Sungwoo Hwang ประธานและ CEO ของ Samsung SDS (อดีตหัวหน้าของ SAIT) และ
  • Kinam Kim รองประธานและ CEO ของ Samsung Electronics ผู้เขียนงานวิจัยร่วม

การพัฒนาชิปหน่วยความจำในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสมองของมนุษย์เรา หากทำสำเร็จ จะทำให้สามารถพัฒนาชิป Neuromorphic และทำให้เทคโนโลยีหน่วยความจำนั้นก้าวหน้าไปอีกขั้น

มีการอธิบายการทำงานเบื้องต้นว่า ทีมนักวิจัยจะใช้แผงวงจรนาโนอิเล็กโทรดที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อจำลองผังการเชื่อมต่อกับเซลส์ประสาท จากนั้นนำข้อมูลส่งไปวางไว้บนเครือข่าย solid-state memories (SSM) สามมิติความหนาแน่นสูงที่ทาง Samsung ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแนวคิดและเทคโนโลยีเดียวกับ SSD ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

Samsung กล่าวว่าทีมวิจัยนั้นร่างภาพของชิปหน่วยความจำที่สามารถจำลองคุณสมบัติการประมวลผลของสมองมนุษย์เอาไว้ว่า

  • การประมวลผลต้องใช้พลังงานต่ำ
  • สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
  • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ และ
  • มีความเป็นอัตโนมัติ มีการรับรู้และเข้าใจที่ทำได้เหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน

ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาโครงสร้างสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยชื่องานวิจัยเต็มๆ คือ “Neuromorphic electronics based on copying and pasting the brain” เป็นการวิจัยที่ต้องการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอนเซ็ปต์วิศวกรรม Neuromorphic ที่จำลองการทำงานของสมองโดยมีโครงสร้างแบบเดียวกัน ซึ่งพยายามเลียนแบบยันโครงสร้างของเซลส์ประสาทที่ใช้สื่อสารกับสมอง เพื่อที่จะทำความเข้าใจการทำงานของสมองคนเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Samsung กล่าวว่าในการจำลองสมองนั้นต้องใช้ชิปหน่วยความจำจำลองไปถึงการเชื่อมต่อทั้งหมด โดยจะเชื่อมต่อหน่วยความจำแบบสามมิติที่เป็นเทคโนโลยีของทาง Samsung เอง เพื่อให้เหมือนกับที่สมองคนเราที่มีนิวรอนประมาณ 1 แสนล้านเซลส์ และมีการเชื่อมต่อนิวรอนอีกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผลของการศึกษาพบว่าหน่วยความจำสามารถจำลองการทำงานของสมองได้บางอย่าง หากการวิจัยครั้งนี้สำเร็จ มันน่าจะเป็นการปูทางสู่การพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ใกล้เคียงกับสมองโดยมีการประมวลผลที่ความเร็วสูงในอนาคต

ที่มา : Samsung | PCGamer