BANPU พลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media Integration

BANPU x SAP เชื่อมโยงประสบการณ์พนักงานเข้ากับธุรกิจ เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media Integration  เป็นโซลูชั่นการบริหารจัดการทุนมนุษย์

SAP เปิดเผยว่า BANPU  เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับ เอสเอพี ในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านการใช้งานบริการล่าสุด Social Media Integration (SMI) ที่ผนวกเข้ากับชุดโซลูชั่น SAP SuccessFactors เร่งพลิกโฉม Digital HR เต็มรูปแบบ หลังจากที่บ้านปู ได้ลงทุนในโซลูชั่น SAP SuccessFactors ไปก่อนหน้านี้ โดยระบบการให้บริการด้าน HR ใหม่ล่าสุดที่ทำงานอยู่บนคลาวด์อัจฉริยะนี้

จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงและติดต่อประสานงานกับแผนก HR บนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง LINE และ WeChat ได้ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทฯ มองเห็นข้อมูลเชิงลึกและฟีดแบ็คของพนักงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยยกระดับความผูกพันของพนักงานกับองค์กรและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

จากปรัชญาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่บ้านปูให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้น นอกจากบ้านปูจะเร่งปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการกำหนดแนวทางใหม่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน รวมทั้งต้องการทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ สนับสนุนให้พนักงานมีตารางเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนความรับผิดชอบในการทำงาน แนวทางการบริหารงานดังกล่าว ร่วมด้วยการนำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก เอสเอพี เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างความผูกพันกับพนักงานกว่า 6,000 คนใน 10 ประเทศทั่วโลก และเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานได้มากขึ้น

BANPU SAP Social Media Integration

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบ้านปูที่เกิดจากการผนึกกำลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ เอสเอพี เริ่มขึ้นในปี 2562 โดย นายสมนิมิตร ลัคนะปานทิพย์ และ นางสาวบารมี แซ่ลี้ HR Digitalization Department บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลว่า “ตั้งแต่ปี 2562 เราได้นำโซลูชั่น SAP SuccessFactors มาปรับใช้สำหรับการทำ HR Transformation ด้วยการย้ายฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของบริษัทฯ ไปอยู่บนระบบคลาวด์

เพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มธุรกิจด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงานของเราทุกคน ด้วยเหตุนี้ เราจึงดึงเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเสริมแกร่งแพลตฟอร์ม HR ของบริษัทฯ และที่สำคัญ ทีมงานยังได้เข้าใจถึงความต้องการของพนักงานดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถมองเห็นข้อมูลดาต้าของพนักงานแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงข้อมูลด้านการรับสมัครงาน

การปฐมนิเทศ การวางแผนปรับตำแหน่งงาน การจัดการฝึกอบรมทักษะ การตั้งเป้าหมายและประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดการค่าตอบแทน สำหรับโซลูชั่น SAP SuccessFactors มีส่วนช่วยพลิกโฉมกระบวนการ HR ของบริษัทฯ จากรูปแบบดั้งเดิม ไปสู่ระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน พร้อมต่อยอดบทบาทการทำงานในตำแหน่งที่มีคุณค่าสูงขึ้น นับเป็นการกระจายทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่อไป”

เนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสในช่วงปีที่ผ่านมา บ้านปู จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานให้ดีกว่าที่เคย “ปัจจุบัน พนักงานของเราส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน ทำให้บริษัทฯ ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีใหม่ที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ด้วยเหตุผลนี้ เราได้ตัดสินใจสานต่อความร่วมมือกับ เอสเอพี เพื่อทำให้งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

โดยเราร่วมกับ เอสเอพี ในการพัฒนาและใช้งานบริการ Social Media Integration (SMI) ซึ่งเป็นทางเลือกบริการ Digital HR ชิ้นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทฯ เราโดยเฉพาะ ผลักดันให้ระบบและขั้นตอนการทำงานต่างๆ เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พนักงานในประเทศไทยและจีนกว่า 1,300 คนขององค์กรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า

จะสามารถใช้ประโยชน์จากบริการด้าน HR โฉมใหม่ที่ผนวกไปด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ นี้ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร เราคาดหวังว่าธุรกิจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านการเงินและตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เชื่อถือได้ จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้” นายสมนิมิตร และ นางสาวบารมี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่พลิกโฉมระบบ HR ด้วยการใช้เทคโนโลยีจาก เอสเอพี อย่าง Social Media Integration (SMI) และ SAP SuccessFactors ซึ่งเป็นโซลูชั่นคลาวด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับบัญชีทางการของบริษัทในแอปพลิเคชั่นแชทต่างๆ ได้แก่ WeChat สำหรับพนักงานที่ประจำในประเทศจีน และ LINE สำหรับพนักงานในประเทศไทย

เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้าน HR จากอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้โซลูชั่นการจัดการทรัพยากรบุคคลและประสบการณ์บนคลาวด์ ยังทำให้ผู้บริหารสามารถรับฟังและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของพนักงานและปรับปรุงการสื่อสารภายใน เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้  พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

นายเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญมากในการนำพาองค์กร เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และคุณค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและความไว้วางใจจากลูกค้าที่สูงขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังดำเนินต่อไป ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วโลกต่างเริ่มมองหาแนวทางในการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและพวกเขาพบว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Intelligent Technologies สามารถสร้างวิธีการทำงานและออกแบบการทำงานใหม่ให้องค์กรได้ บ้านปู เป็นบริษัทแรกในไทยที่ใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นอัจฉริยะเหล่านี้ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบ้านปูในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและความสำเร็จภายในองค์กร”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่SAP News Center ติดตามเอสเอพีทางทวิตเตอร์ได้ที่@sapnews