Mega Sales Day นักช้อปชาวไทยค้นพบแบรนด์ใหม่ๆ ในช่วงโควิด-19 ซื้อสินค้ามากสุดในช่วงธันวาคม

รายงานล่าสุดจาก Facebook IQ เผยแนวโน้มการค้นแบรนด์ใหม่ๆ ในช่วง Mega Sales Day และสิ่งที่ส่งผลต่อความรักในแบรนด์ และตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม

ในขณะที่คนไทยยังคงต้องปรับตัวต่อเนื่องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  พฤติกรรมการช้อปปิ้งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเทรนด์การช้อปปิ้งของผู้คนที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคที่เทศกาล Mega Sales Day (MSD) มีให้เห็นบ่อยๆ  Facebook จึงได้ร่วมกับ YouGov และ CrowdDNA ในการศึกษาเรื่องดังกล่าวทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 และจากผลการศึกษา 2 ฉบับ ได้พบว่าคนไทย 3 ใน 4 คนมีการซื้อของในเทศกาล Mega Sales Day ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ผลการศึกษาที่ชื่อ Mega Sales & Holiday 2021 จาก Facebook IQ ได้เผยให้เห็นอีกว่าการซื้อสินค้าที่เกิดจากการค้นพบออนไลน์ นับเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จเบื้องหลัง Mega Sales Day โดยร้อยละ 96 ของนักช้อปชาวไทยกล่าวว่าพวกเขาเจอสินค้าที่สนใจโดยบังเอิญขณะกำลังค้นหาออนไลน์ การศึกษาชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าโซเชียลมีเดียถือเป็นช่องทางหลักของการซื้อของที่เกิดจากการค้นพบออนไลน์ โดยร้อยละ 83 ตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วง Mega Sales Day ระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันในเครือของ Facebook

การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เทศกาล Mega Sales Day 10.10 ได้สร้างจำนวนลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ช้อปในวัน Mega Sales Day เป็นครั้งแรกได้สูงสุด ส่วน 11.11 นั้นจัดเป็น Mega Sales Day ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในขณะที่ 9.9 และ 10.10 นั้นจัดเป็นช่วงที่แบรนด์มีโอกาสสูงสุดในการที่จะสามารถสร้างยอดขายจากกลุ่มนักช้อปที่ต้องการซื้อของได้ และยืนยันว่า Mega Sales Day จะยังคงเดินหน้าได้รับความนิยมและเป็นส่วนสำคัญของการช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดนี้

“สถิติยอดขายช่วงสิ้นปีของแต่ละปีนั้น สูงขึ้นต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเราเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมี Mega Sales Day เข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ” คุณแพร ดํารงค์มงคลกุล Country Director ของ Facebook ประเทศไทย กล่าว “เราก้าวเข้ามาสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้ว และผู้คนจำนวนมากก็ยังคงใช้ช่องทางออนไลน์เป็นตัวเลือกหลักในการช้อปปิ้ง ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่แบรนด์ต่างๆ ควรประเมินว่าจะสร้าง engagement หรือปฏิสัมพันธ์กับเหล่านักช้อปอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าและมีความสามารถในการตอบโจทย์ตรงความต้องการเฉพาะส่วนบุคคลของผู้บริโภคในรูปแบบที่ดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีกับตัวแบรนด์ด้วย เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่กำลังจะมาถึงในช่วงเทศกาลนี้”

ผลการศึกษาในปีนี้ เป็นการต่อยอดมาจากการศึกษาชุด Mega Sales & Holiday 2020 ในปีที่แล้ว โดยชี้ให้เห็นถึง 4 เทรนด์สำคัญสำหรับการช้อปปิ้งช่วงปลายปีนี้ในประเทศไทย

1. เหล่านักช้อปให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนช้อปในเทศกาล Mega Sales Day เป็นอย่างมาก

เหล่านักช้อปจะเตรียมตัวสำหรับ Mega Sales Day ล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยร้อยละ 75 ของนักนักช้อปชาวไทยบอกว่าพวกเขาจะวางแผนสิ่งที่ต้องการจะซื้อล่วงหน้า โดยเดือนธันวาคมจัดเป็นช่วงเดือนที่นักช้อปมีการวางแผนมากที่สุด สะท้อนให้เห็นจากร้อยละ 54 ของนักช้อปชาวไทยบอกว่ามีการวางแผนช่วงนี้

นอกจากนี้ Mega Sales Day ยังเป็นช่วงที่การค้นหาสินค้านอกเหนือจากหมวดที่ได้รับความนิยมอย่าง เสื้อผ้า แฟชั่น และอาหาร เกิดขึ้นมาก โดยร้อยละ 76 ของนักช้อปชาวไทยกล่าวว่าในช่วง Mega Sales Day พวกเขาซื้อสินค้าในหลากหลายหมวดหมู่มากกว่าช่วงปกติ และร้อยละ 93 กล่าวว่าพวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ไม่เคยซื้อมาก่อน แบรนด์ที่ถูกค้นพบในช่วงของ Mega Sales Day นี้มีแนวโน้มที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆ ที่มีความรักในแบรนด์เพิ่มขึ้นด้วย โดยร้อยละ 75 ของนักช้อปในประเทศไทยที่ซื้อของในช่วง Mega Sales Day นั้นมีแนวโน้มที่จะใช้และซื้อสินค้าที่พวกเขาค้นพบในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าที่จะกลับไปใช้แบรนด์เดิมๆ

2. แบรนด์ที่สามารถสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อได้ จะมีความได้เปรียบ

นักช้อปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อพวกเขามีความมั่นใจในคุณภาพ และรู้ว่ามีช่องทางติดต่อกับร้านค้า โดยจะชอบมากหากสินค้าได้รับการรีวิว (ร้อยละ 92) มีรูปภาพคุณภาพสูงหรือวิดีโอที่มีคุณภาพสูง (ร้อยละ 88) และความง่ายในการติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ (ร้อยละ 91) เป็นที่น่าสนใจว่ากลุ่ม Gen X นั้น คาดหวังที่จะได้รับความสะดวกที่มากขึ้นไปอีก โดยพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่สามารถติดต่อผ่านการส่งข้อความได้มากกว่า

3. การค้าขายข้ามพรมแดน จะเข้ามาชดเชยรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เมื่อการเดินทางข้ามประเทศยังถูกจำกัดด้วยโรคระบาด เหล่านักช้อปในช่วง Mega Sales Day จึงหันมาซื้อของข้ามพรมแดนมากขึ้น เพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องความแปลกใหม่ และมีคุณค่าในตัวของมันเอง การที่พวกเขาสามารถค้นพบและเข้าถึงแบรนด์จากอีกมุมโลกได้ ทำให้การซื้อสินค้าข้ามพรมแดนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว โดยมีนักช้อปช่วง Mega Sales Day กว่าร้อยละ 55 ทำการซื้อสินค้าจากต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงวันหยุด โดยยอดขายนั้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม Millennials และเสื้อผ้าเป็นกลุ่มที่มียอดขายสูงสุดสำหรับหมวดสินค้าต่างประเทศ

4. นักช้อปให้ความสำคัญกับความจริงใจของแบรนด์

ความเชื่อมั่นในแบรนด์เป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อในช่วง Mega Sales Day โดยลูกค้าต้องการประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไร้รอยต่อและปลอดภัย โดยร้อยละ 88 ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์และสินค้า ขณะที่ร้อยละ 81 บอกว่าพวกเขาเชื่อเนื้อหาที่มีคนจริงๆ อยู่ในนั้น ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าถึงนักช้อปและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยการร่วมมือกับเหล่าครีเอเตอร์ เพื่อช่วยบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ในแบบที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในช่วง Mega Sales Day

ร่วมเรียนรู้เทรนด์ของนักช้อป Mega Sales Day พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลเชิงลึกในรายงานสำหรับประเทศไทยได้ที่นี่