Zoom เข้าซื้อกิจการ “Kites” บริษัท AI พัฒนาเทคโนโลยีแปลภาษาแบบ Real-time

Zoom ได้ออกมาประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Kites (ย่อมาจาก Karlsruhe Information Technology Solutions) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ AI ที่สามารถแปลภาษาและถอดข้อความได้แบบเรียลไทม์

Zoom กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่พูดภาษาต่างกันได้ง่ายขึ้น และยังต้องการเพิ่มความสามารถในการแปลภาษาให้กับแอปของพวกเขาด้วย

Zoom

เดิมทีเทคโนโลยีของ Kites หรือ Karlsruhe Institute of Technology นั้นได้รับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการแปลสำหรับนักเรียน เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจภาษาที่อาจารย์กำลังบรรยายอยู่ได้ง่ายขึ้น

แอป Zoom นั้นมีความสามารถในถอดเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์อยู่แล้ว แต่จำกัดอยู่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะทำการพัฒนาภาษอื่น ๆ เพิ่มเติมไปพร้อมกับ Kites ในอนาคต

ที่มา theverge