Twitter ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ใน iOS ให้ผู้ใช้กด Upvote และ Downvote ได้

Twitter กำลังทดสอบฟีเจอร์ Upvote และ Downvote ใหม่บนทวีต โดยตอนนี้มีแค่ผู้ใช้บางรายบนระบบ iOS เท่านั้นที่มองเห็นปุ่มดังกล่าวและสามารถทดลองใช้งานได้จริง

Twitter กล่าวว่าผู้ใช้ iOS บางรายอาจเห็นปุ่ม Upvote และ Downvote ในรูปแบบที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกศรขึ้นและลง, รูปหัวใจและลูกศรลง หรือแบบที่เป็นเหมือนปุ่มกด Like และ Dislike บนทวีตต่าง ๆ โดยมันจะอยู่ถัดไปจากปุ่มรีทวีตที่เราเคยเห็นกันตามปกติ

Twitter Upvote Downvote

ตอนนี้บริษัทยังไม่ยืนยันว่าฟีเจอร์จะเปิดให้ใช้งานจริงในอนาคตหรือเปล่า แต่ทวีตเตอร์กล่าวว่า upvotes และ downvotes นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อลำดับของทวีตในไทม์ไลน์ผู้ใช้อย่างแน่นอน

Kayvon Beykpour หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Twitter กล่าวว่าบริษัทกำลังวางแผนที่จะทำงานกับหลาย ๆ สิ่งที่เราเคยไม่ชอบจากปีที่แล้ว เพื่อให้ Twitter สามารถตอบสนองต่อทวีตของผู้ใช้ได้หลากหลายมากขึ้น

ที่มา theverge