Twitter เปิดฟีเจอร์ใหม่ เพิ่มความเป็นส่วนตัว เลือกว่าจะให้ใครตอบกลับทวีตได้บ้าง

สำหรับชาวทวิตนั้น บางครั้งก็ไม่ได้อยากจะทวีตเป็นสาธารณะให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้ไปซะหมด ดังนั้น Twitter จึงได้นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ สำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว โดยคุณจะสามารถเลือกไได้ว่าจะให้ใครตอบกลับทวีตดังกล่าวของคุณได้บ้าง

Twitter จะให้คุณเลือกแค่ผู้ใช้ในการตอบกลับทวีตดังกล่าวของคุณ คุณสามารถตั้งค่าฟีเจอร์นี้ได้ง่าย ๆ โดยการแตะที่จุดไข่ปลามุมขวาบนของทวีต จากนั้นจะเห็นตัวเลือก Change who can reply เท่านี้คุณสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการทวีตของคุณได้แล้ว

ก่อนหน้านี้บริษัทได้ทำการทดสอบฟีเจอร์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งในการทดสอบครั้งนั้นคุณจะสามารถเลือกได้ทั้ง ให้ทุกคนตอบกลับได้, เฉพาะผู้ที่ติดตามหรือแค่คนที่คุณทำการเมนชั่นถึงเท่านั้น และในที่สุดฟีเจอร์นี้ก็ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการ

Twitter Change Who Can Reply

Jack Dorsey CEO ของ Twitter กล่าวว่า “คุณลักษณะใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบนแพลตฟอร์มของเรา ในการ เพิ่มความสมบูรณ์แบบของการสนทนาในโซเชียล”

ถึงแม้ฟีเจอร์ใหม่นี้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ผู้ใช้บางกลุ่ม แต่อย่างน้อยมันก็น่าจะช่วยลดปัญหาคอมเม้นในชิงไม่สร้างสรรค์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ใช้รายอื่นได้

ที่มา engadget

Message us