HUAWEI

HUAWEI หนุนเทคโนโลยี ICT สีเขียวรักษ์โลก ในงาน MWC Barcelona 2021

HUAWEI พร้อมหนุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ICT สีเขียวรักษ์โลก ส่งเสริมแผนนโยบาย Green Deal ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายในการประชุม Huawei Day 0 Green Forum ณ งาน MWC Barcelona 2021

นายเดวิด หลี่ ได้กล่าวถึงวิธีที่อุตสาหกรรม ICT จะสามารถใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมดิจิทัลสีเขียวเพื่อสนับสนุนลูกค้าว่า “เราพร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (การกระทำต่าง ๆ ที่มีส่วนต่อการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน) ผ่านโซลูชัน ICT โดยเราได้เรียกการเสริมศักยภาพด้านการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม ICT ว่า คาร์บอนแฮนด์พริ้นท์ (carbon handprint) ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรม ICT จะนับเป็นเพียง 2% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด แต่เทคโนโลยี ICT นั้นสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษทั่วโลกได้ถึง 20%”

เขายังกล่าวว่า หัวเว่ยเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี “บิต” ในการจัดการ “วัตต์” โดยบิตเป็นหน่วยพื้นฐานของข้อมูลดิจิทัล ในขณะที่วัตต์นั้นเป็นหน่วยพลังงาน การใช้บิตเพื่อจัดการวัตต์จึงเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดงานพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับเทคโนโลยีพลังงาน จะช่วยให้เราดึงประโยชน์จาก AI, เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และการประมวลผลบนคลาวด์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเข้าร่วมภายในงานต่างก็กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ICT ในการขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวในภูมิภาคยุโรป โดยคุณซูซานา โซลิส เปเรซ สมาชิกรัฐสภายุโรป กล่าวว่า “ในความเป็นจริงแล้ว ทุกภาคส่วนต่างได้ประโยชน์จากการนำโซลูชันดิจิทัลมาใช้” ในขณะที่คุณคาริน่า โลเปซ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมดิจิทัลแห่งอนาคตของ Mobile World Capital Barcelona กล่าวเสริมว่า “การบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป อุตสาหกรรม ICT และภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้อย่างใหญ่หลวง”

ด้านคุณโมนิก้า ซาล่า ประธานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Orange Spain กล่าวว่า Orange Group ตั้งเป้าหมายทำให้ค่าคาร์บอนมีความเป็นกลางให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2583 โดยจะลดการใช้พลังงาน ปรับใช้พลังงานทดแทนในโครงข่าย และหันมาพึ่งพาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) หรือการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น

ด้านบริษัทรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมภายในงานได้กล่าวถึงเทคโนโลยี ICT ล้ำสมัยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของหลากหลายอุตสาหกรรม โดยคุณบลังก้า เซนญ่า กรรมการผู้จัดการของ Vantage Towers Spain กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี Digital Twins เพื่อลดความจำเป็นในการตรวจไซต์เสาสัญญาณว่า “เราเชื่อมั่นว่า 5G จะเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและภูมิภาคยุโรป”

นายเจมส์ ครอว์ชอว์ หัวหน้าทีมนักวิเคราะห์ฝ่ายดำเนินการด้านการบริการและ IT Omdia Informa Tech ได้อธิบายถึงการที่อุตสาหกรรม ICT หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ว่า “การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญ โดยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะต้องประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ ในด้านการประหยัดพลังงาน แนวทางปฏิบัติกำลังเปลี่ยนจากการเน้นเรื่องการลดใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว มาเป็นการลดใช้พลังงานควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ส่วนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการให้บริการข้อมูลแต่ละหน่วย ได้กลายมาเป็นมาตรวัดใหม่ของเครือข่ายสีเขียว ทั้งนี้ เรายังต้องกำหนดนิยามสำหรับมาตรวัดดังกล่าวเพื่อให้สามารถผลักดันการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีขึ้น”

บรรดาผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมถือเป็นผู้ผลักดันเรื่องความยั่งยืนในระดับโลกมาอย่างยาวนาน โดยภาคอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเป็นภาคอุตสาหกรรมแนวดิ่งแห่งแรกที่รับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาใช้อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายยังต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงข่ายอีกมาก จึงจะสามารถทำตามเป้าหมายด้านการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ได้ และการที่หัวเว่ยออกมาประกาศในครั้งนี้ก็ถือเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเหล่าผู้ให้บริการที่จะร่วมกันสนับสนุนกระบวนการนี้ต่อไป

ทั้งนี้ งาน MWC Barcelona 2021 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนถึงวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยหัวเว่ยได้จัดแสดงสายผลิตภัณฑ์และโซลูชันมากมายภายในงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่