กทปส. ส่งกำลังใจ มอบอาหารให้กับชุมชนและแคมป์คนงาน ในสถานการณ์โควิด-19

กทปส. ร่วมช่วยเหลือประชาชนในชุมชนกับแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งกำลังใจและมอบอาหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) นำโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ฝั่งขวา) และ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน  ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ฝั่งซ้าย) เป็นตัวแทนมอบอาหารจำนวน 600 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมช่วยเหลือประชาชนในชุมชนกับแคมป์คนงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องกักตัว

โดยการส่งมอบอาหารผ่านทางมูลนิธิคลองเตยดีจัง และมูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพ หรือ (Bangkok Community Help Foundation) ทั้งนี้ทาง กทปส. หนึ่งในองค์กรภาครัฐขอร่วมส่งกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกับแคมป์คนงานที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ณ  โถงอาคารหอประชุม กสทช. เมื่อเร็วๆนี้

ทางมูลนิธิคลองเตยดีจังรับมอบอาหารเพื่อมอบต่อไปยังชุมชนและแคมป์คนงาน