TikTok ส่งแคมเปญ CreateKindness ปลุกพลังบวกเพื่อแก้ปัญหา Cyberbullying

TikTok ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญใหญ่ระดับโลก CreateKindness  เพื่อปลุกกระแสผู้คนร่วมมอบมิตรไมตรีให้แก่กัน พร้อมรณรงค์ปฏิเสธพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือ Cyberbullying ทุกรูปแบบ

ท่ามกลางการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นของการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ที่พบว่าปัจจุบันคนไทยใช้เวลาในออนไลน์สูงถึง 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน (ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 ของ ETDA) ทั้งเพื่อการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และความบันเทิง แต่สิ่งที่ยังพบเห็นและยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง คือ ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือ Cyberbullying โดยตั้งแต่ปี 2562 กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจและพบว่าประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลกในเรื่อง Cyberbullying ที่มีการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โดยพบว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูงในการเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ข้อมูลจากผลสำรวจดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI ; Child Online Safety Index) เกี่ยวกับสถิติการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ พบว่า มีเด็กไทยถึง 48% เคยเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่มีเพียง 33% และยังพบว่ามีเด็กไทยกว่า 41% ถูกรังแกบนโลกออนไลน์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ 39% และเด็กผู้หญิงถูกรังแกมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์และเพศ

อาตี๋รีวิว

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม ด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมบนแพลตฟอร์มและชุมชนออนไลน์ของผู้ใช้ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรและปลอดภัยควบคู่ไปกับการกำหนดหลักจรรยาบรรณบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ซึ่งแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม TikTok ได้ทำอย่างเคร่งครัดผ่าน 4Ps ได้แก่ Policy (นโยบาย), Product (ผลิตภัณฑ์), People (บุคลากร) และ Partners (พันธมิตร) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ผู้ใช้ทุกคนรู้สึกไว้วางใจและมั่นใจในทุกการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

ล่าสุด TikTok ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ CreateKindness ซึ่งเป็นแคมเปญด้านความปลอดภัยระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการเป็นพื้นที่แห่งพลังบวก ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เพื่อเชิญชวนผู้คนทั่วโลกร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนพลังแห่งความดี และยกย่องชื่นชมความมีน้ำใจต่อกัน ตอกย้ำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อและเป็นมิตรกับทุกคนในการแสดงออกทางความคิด และนอกจากนี้ TikTok ยังได้มีเครื่องมือและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถคัดกรองความคิดเห็นในวิดีโอได้, สามารถควบคุมได้ว่าผู้ใดจะสามารถดูเอ็ทและสติทชกับวิดีโอของคุณ และ รายงานความคิดเห็น คอนเทนท์ หรือบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม ได้ตลอดเวลา

#CreateKindness คือ แคมเปญที่เชิญชวนผู้คนมาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นด้วยการแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ และใส่แฮชแท็ก #CreateKindness เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และภัยออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งต่อพลังบวกไปยังผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ TikTok ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงศูนย์วิจัยการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyberbullying Research Center) ในการเรียนรู้และพัฒนาแนวทางเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดและการคุกคามอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัย (Safety Center)

TikTok CreateKindness
นักพากย์ตั่วเฮีย

โดยแคมเปญนี้ TikTok ได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า และ กรมสุขภาพจิต ในการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นเล่าเรื่องการดูแลสุขภาพจิต การจัดการความเครียด และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา Cyberbullying อีกทั้งการป้องกันตนเองจากปัญหาภัยออนไลน์ เพื่อรณรงค์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนออนไลน์ที่เป็นมิตร อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากเหล่าครีเอเตอร์ดังในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในครั้งนี้ ได้แก่ อาตี๋รีวิว @arteereview, ดร.ต้อง สอนภาษาอังกฤษ @auzenglish, นักพากย์ตั่วเฮีย @firstvoice, โค้ชเบ็น @thehunter_b, Guru Living @guruliving และ ครูพี่แอน @krupann.english โดยครีเอเตอร์เหล่านี้เป็นตัวแทนที่จะมาเล่าเรื่องการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และวิธีรับมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้คนได้รู้ว่าปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

แคมเปญ #CreateKindness นับเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ TikTok ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ ซึ่งเน้นส่งเสริมการยอมรับ ชื่นชม และยกย่องความคิดเห็นที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มพลังบวกที่เป็นมิตร สำหรับทุกคนในการสร้างสรรค์คอนเทนท์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นที่อยู่ในโลกออนไลน์  โดยในหน้าค้นหา (Discover page) เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมไปถึงแฮชแท็กแคมเปญที่ต้องการเชิญชวนผู้คนมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ชื่นชม ยกย่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก อันเป็นการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่มีความสนุกสนาน อันเกิดจากพลังของคนในชุมชน TikTok ที่มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ บนแพลตฟอร์ม เพื่อผลักดันให้แพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ ที่เอื้อเฟื้อและเป็นมิตร พร้อมมอบแรงบันดาลใจและความสุขให้แก่ทุกคนได้อย่างแท้จริง