Shopee ชวนเยาวชนแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ รางวัลมูลค่ารวม 1.5 แสนบาท

Shopee Ultimate Case Challenge 2021 การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาไทยจากทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีโอกาสแสดงทักษะในการคิดวิเคราะห์และนำเสนอแผนธุรกิจ

ผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสได้เจอกับโจทย์ปัญหาทางธุรกิจที่มีความท้าทาย และได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ หัวหน้าทีมธุรกิจของช้อปปี้ตลอดการแข่งขันเพื่อสร้างแผนธุรกิจที่ดีที่สุดให้กับช้อปปี้ ประเทศไทย

ร่วมภารกิจอันท้าทายนี้ ด้วยการสร้างทีม 2-4 คน และลงทะเบียนเพื่อรับโจทย์ของ Shopee Ultimate Case Challenge 2021 ที่เว็บไซต์ https://careers.shopee.co.th/succ/

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแก้ปัญหาให้นิสิต นักศึกษาไทย รวมถึงยกระดับทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • เพื่อมอบประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้เข้าแข่งขัน

ใครสามารถร่วมแข่งขันได้บ้าง?

 • นิสิต นักศึกษาไทย และผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2564 จากทุกสถาบันการศึกษา
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันและต่างสาขาวิชา
 • ผู้เข้าขันแข่งขันที่เป็นบุคคลเดี่ยวไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมการแข่งขัน Shopee Ultimate Case Challenge 2021!

รางวัล

ทีมชนะเลิศ

 • เงินสด 75,000 บาท
 • โอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบที่ 3 ของการทดสอบคัดเลือกเข้าโครงการ Shopee Global Leader Program (GLP)

รองชนะเลิศอันดับ 1

 • เงินสด 45,000 บาท
 • โอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2

 • เงินสด 30,000 บาท
 • โอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

ระยะเวลาการแข่งขัน

 • 1 มิ.ย. 2564 – 20 ก.ค. 2564

ระยะเวลาลงทะเบียนและส่งแผนธุรกิจ 1 มิ.ย. 2564 – 14 ก.ค. 2564