เปิดตัว “BBIX Bangkok No.2 Center” ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด

บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ ประกาศเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ BBIX Bangkok No.2 Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยจะเริ่มต้นให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรี (Internet Exchange หรือ IX Service) ในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

จากประสบการณ์การให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BBIX Bangkok No.1 Center แห่งแรกที่ทรู ไอดีซี – นอร์ท เมืองทอง บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เล็งเห็นว่าการขยายศูนย์บริการ BBIX Bangkok No.2 Center จะช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการคอนเทนต์ (Content Service Provider) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ในประเทศไทย สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์

นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากนี้การเติบโตของบริการระบบคลาวด์และเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ยังส่งผลให้การเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหลายล้วนมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ จึงตั้งเป้าที่จะพัฒนาบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรีในประเทศไทยแบบเชิงรุก เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่สูง นำไปสู่การตอกย้ำความสามารถของประเทศ ตลอดจนต่อยอดให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

นางอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ จาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

นางอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ จาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เผยว่า“กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังต่อยอดเป็นศูนย์กลางทางด้าน Digital Connectivity ของภูมิภาค เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ BBIX ได้ขยายจุดติดตั้งและจุดเชื่อมต่อมาที่ NT IDC ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับ THAILAND IX และเป็น Internet Exchange ที่ใหญ่สุดของประเทศไทย โดยเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการในภูมิภาค ASEAN และ Content ชั้นนำของโลก เราหวังว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้ จะทำให้บริการ Internet Exchange ในประเทศไทย เติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับเทคโนโลยี Digital ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BBIX Bangkok No.2 Center

  1. ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล CAT Tower บางรัก ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  2. การให้บริการ : บริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต