MUJI รักษ์โลก เปลี่ยนสินค้าเครื่องดื่มที่เป็นขวดพลาสติก มาใช้เป็นอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้ง่ายกว่า

ระยะหลัง ของใช้ในบ้าน , เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนั้นทำออกมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

วันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ร้าน MUJI ได้หยุดจำหน่ายเครื่องดื่มในรูปแบบขวดพลาสติกในร้านค้าทุกแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบางชนิดจะถูกยกเลิกการขายเมื่อสินค้านั้นหมด ในขณะที่บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีก 12 รายการจะถูกเปลี่ยนเป็นอะลูมิเนียมแทน

ขวดพลาสติก หรือที่หลายคนเรียกว่าขวด PET (ย่อมาจาก polyethylene terephthalate) มีขายทั่วไปทุกที่ตั้งแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตจนถึงตู้น้ำแบบหยอดเหรียญที่วางอยู่ทั่วประเทศ แน่นอนว่าวัสดุแต่ละชนิดย่อมมีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่อะลูมิเนียมนั้นสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายกว่าพลาสติก และมีอัตราใช้ซ้ำได้สูงกว่าพลาสติก

Muji replace plastic bottles

ช้อมูลจากสมาคมรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Aluminum Can Recycling Association) ระบุว่ากระป๋องอะลูมิเนียม 97.9% ภายในประเทศญี่ปุ่น ถูกนำไปรีไซเคิลแบบกระป๋องต่อกระป๋องมากถึง 66.9%

MUJI ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าอะลูมิเนียมนั้น ช่วยปกป้องสิ่งที่ใส่มากับน้ำดื่มจากแสงภายนอกได้ดี จึงทำให้อายุการจัดวางไว้บนชั้นวางขายของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ช่วยลดจำนวนสินค้าที่หมดอายุ และช่วยลดขยะประเภทพลาสติก

นอกจากจะเริ่มที่ตัวเองแล้ว MUJI ยังเข้าร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติกในประเทศ เพื่อสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ดีขึ้น

ที่มา : SORANEWS24

นักเขียนหน้าใหม่ ผู้หลงไหลในเรื่อง แมว หมี เทคโนโลยี และ โลกของไอที :)