iPhone 13 ตัวเครื่องจะหนาขึ้นเล็กน้อย กล้องหลังใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

รายงานใหม่ของ MacRumors เผย iPhone 13 ที่จะเปิดตัวในปีนี้จะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่หนาขึ้นเล็กน้อย และบริเวณกรอบของกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้น เมื่อเทียบกับ iPhone 12 ซีรีส์

ข้อมูลระบุว่า iPhone 13 และ iPhone 13 Pro จะมีความหนา 7.57 มิลลิเมตร หนาขึ้นกว่า iPhone 12 ที่หนา 7.4 นิ้ว

อีกจุดที่เปลี่ยนแปลง คือ ขนาดของโมดุลกล้องหลังของ iPhone 13 จะใหญ่ขึ้นโดย

  • iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จะมีโมดุลกล้องหลังขนาด 36 x 37 มิลลิเมตร
  • iPhone 13 จะมีโมดุลกล้องหลังขนาด 29 x 29 มิลลิเมตร
iPhone 13 renders
โมดุลกล้องหลังของ iPhone 13 จะใหญ่ขึ้นและหนาขึ้น

และ iPhone 13 จะมีความหนาของโมดุลกล้องหลังที่ยื่นออกมากกว่าเดิมที่ 2.51 มิลลิเมตร ส่วน iPhone 13 Pro อยู่ที่ 3.65 มิลลิเมตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากการมาของระบบ sensor-shift stabilization ของกล้องหลัก และเลนส์ Ultrawide ของ iPhone 13 Pro จึงทำให้กล้องหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

จากข้อมูลข้างต้น เคสของ iPhone 12 จึงไม่น่าจะใช้งานร่วมกับ iPhone 13 ได้ ด้วยความแตกต่างของทั้งขนาดความหนาของตัวเครื่องและขนาดของโมดุลกล้องที่ยื่นออกมา

ที่มา : MacRumors