คลิปวิดีโอทดสอบ กลั้นหายใจ ไม่สามารถใช้ ตรวจ โควิด-19 หรือวัดผลสุขภาพปอดได้

ช่วงนี้ เราจะเห็นคนแชร์คลิปวิดีโอ ทดสอบ กลั้นหายใจ เพื่อตรวจสอบว่า ปอดของเราติดเชื้อ โควิด-19 แล้วหรือไม่ ซึ่งวิธีการนี้ ได้รับการตรวจสอบแล้ว พบว่า “ไม่เป็นความจริง” และไม่สามารถนำมาใช้ยืนยันในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้

ถ้าย้อนไปแล้ว คลิปลักษณะนี้ เริ่มมีการโพสต์และแชร์กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2020 ซึ่งมีการระบาดหนักในต่างประเทศ โดยลักษณะของคลิป จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งจุด A ไปยังจุด B โดยบอกว่า หากเราสามารถกลั้นหายใจระหว่างเวลาที่จุดสีแดงเลื่อนจาก A ไป B จะแสดงว่า ปอดของคุณแข็งแรง และปราศจากเชื้อโควิด-19

คลิปนี้ จะให้เราหายใจเข้า แล้วกลั้นหายใจในช่วงที่จุดสีแดงวิ่งผ่าน A ไปยัง B

ทาง ASP ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ กับทางองค์การอนามัยโลก ซึ่งได้คำชี้แจงว่า วิธีนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า คุณติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

เพราะว่าการทดสอบนี้เป็นเพียงแค่การจับเวลาเฉยๆ ที่ไม่ได้เป็นการวัดระดับแรงลม ซึ่งระยะที่จับเวลาในคลิปนี้ ก็จะมีความลำบากสำหรับคนที่มีอาการโรคที่เกี่ยวข้องกับปอด อาทิ ผู้ที่สูบบุหรี่, เป็นโรคหอบหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคติดเชื้อในปอดต่างๆ รวมถึงโรค COVID-19

ซึ่งผลที่ได้ไม่สามารถบ่งชี้อะไรได้ และไม่มีความแม่นยำใดๆ การกลั้นหายใจไม่สามารถใช้เพื่อทดสอบการ ติด โควิด-19 ได้ เพราะการติดเชื้อในปอดสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี และการทดสอบการหายใจก็ไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า เราติดเขื้อหรือไม่ เพราะก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อ มีผลเป็นบวก โดยที่ไม่มีอาการหรือผลกระทบกับปอดของผู้ป่วยเหล่านั้น

ความเห็นจากทีมงาน ล้ำหน้าฯ

ภายหลัง มีคนนำรูปแบบการทดสอบไปทำคลิปจับเวลาแบบใหม่ ออกมาเผยแพร่ในหลายแพลตฟอร์ม ทั้ง facebook, TikTok ฯลฯ อย่างเช่น นับจุดที่หมุนรอบวงกลม ยิ่งกลั้นทนได้นานก็จะแสดงว่าปอดของคุณแข็งแรง ซึ่งนั่นก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเลย การทดสอบของคลิปนี้ นอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไรในทางการวัดผลเพื่อสุขภาพแล้ว อาจจะทำให้เราที่เชื่อว่ามันวัดค่าได้ รู้สึกวิตกกังวลโดยใช่เหตุ เมื่อทดสอบได้ผลที่ไม่ดี

กลั้นหายใจ โควิด-19
อีกคลิปที่แชร์กันมากช่วยนี้ ซึ่งกลั้นหายใจนานๆ ก็ไม่ได้เป็นการดีต่อสุขภาพเช่นกัน

ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสนใจ และแชร์ คลิปวิดีโอ ทดสอบ กลั้นหายใจ เพราะว่ามัน ไม่สามารถใช้ตรวจว่า คุณติดเชื้อ โควิด-19 ได้ แต่อย่างใด

Message us