ปธน. Joe Biden ลงนามคำสั่ง ยกระดับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ในสหรัฐฯ

นาย Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ทำการลงนามในคำสั่งคณะบริหาร (executive order) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มมาตรการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของรัฐบาลกลางและหน่วยงานอื่นในประเทศให้มีความเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม หลังจากเครือข่ายของรัฐบาลกลางถูกโจมตีทางไซเบอร์เมื่อปีที่แล้ว รวมถึง Colonial Pipeline บริษัทท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ถูกเพิ่งถูกโจมตีทางไซเบอร์ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้

บริษัท Colonial Pipeline ถูกโจมตีด้วย ransomware ที่เป็นมัลแวร์เพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูล ทำให้มีการระงับการขนส่งน้ำมันชั่วคราวและส่งผลให้เกิดภาวะขนาดแคลนน้ำมันขึ้นในแถบชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและออกมาตรการรับมือเร่งด่วนทันที

ในแถลงการณ์ของทำเนียบขาว ระบุถึงสาเหตุของการลงนามในคำสั่งบริหารครั้งนี้ เนื่องจากนาย Joe Biden มองว่าบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ หลายแห่ง อย่างเช่น Microsoft , SolarWinds ไปจนถึงบริษัทล่าสุดอย่าง Colonial Pipeline ที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบอยู่เป็นระยะ การลงนามดังกล่าวจึงถือเป็นการยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์ขึ้น เพื่อปิดโอกาสและปิดช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการโจมตีครั้งต่อๆ ไปในอนาคต

คำสั่งคณะบริหารที่ Biden ลงนามนั้นครอบคลุมถึงการสั่งการให้รัฐและเอกชนร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยี ต้องแจ้งให้รัฐบาลทราบ เมื่อเกิดเหตุคุกคาม/ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ยังต้องจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติพร้อมกำหนดแนวทางให้รัฐบาลในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางเร่งทำการอัปเกรดระบบความปลอดภัย ทั้งระบบ Cloud และระบบสาธารณูปโภคทางไซเบอร์อื่นๆ

คำสั่งดังกล่าว ยังมีครอบคลุมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายให้รัฐบาล หมายรวมถึงการให้บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แชร์ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ให้แก่สาธารณชน รวมไปถึงการจัดตั้ง Cybersecurity Safety Review Board หรือคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงนเอกชน ที่จะทำงานร่วมกัน ช่วยกันประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ ให้คำแนะนำเพื่อรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น

ที่มา : ENGADGET | Yahoo News