HUAWEI CAR สามารถขับได้ไกล 1,000 กม. วิ่งระยะทางมากกว่า TESLA

Huawei ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ระดับโลกครั้งที่ 18 โดย Xu Zhijun รองประธานกรรมการและประธานหมุนเวียนของบริษัทกล่าวว่า BU smart car เป็นอุตสาหกรรมที่บรืษัทกำลังให้ความสำคัญและ Huawei Car จะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 1,000 กม. ซึ่งระยะทางดังกล่าวนั้นไกลกว่ารถของ Tesla

Huawei ได้ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในส่วนประกอบสำหรับรถยนต์อัจฉริยะในปีนี้ และเป็นการลงทุนในส่วนประกอบ R&D ด้วย จีนมีการผลิตยานพาหนะกว่า 30 ล้านคันทุกปี และจะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต ด้วยตัวเลขนี้ทำให้ Huawei ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดสากล แต่แน่นอนว่าพวกเขาก็หวังที่จะเป็นบริษัทระดับโลกไม่ใช่เฉพาะในตลาดจีน

Huawei Car ARCFOX
Huawei Car ARCFOX

รถยนต์ไฟฟ้าจะเปิดตัวในตลาดด้วยชื่อ Huawei Car แต่ไม่ใช่ภายใต้แบรนด์หัวเว่ย โดยบริษัทได้ย้ำหลายครั้งว่าพวกเขาไม่ได้อยากสร้างรถยนต์ แต่อยากจะช่วยสร้างรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แปลว่าพวกเขาจะไม่ผลิตรถยนต์เองแต่จะช่วยผลิตอะไหล่ให้กับแบรนด์อื่น ๆ

จากข้อมูลของ Xu Zhijun เขากล่าวว่าการตัดสินใจที่จะไม่สร้างรถยนต์เองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เขาอ้างว่าบริษัทต้องพิจารณาทางเลือกนานหลายปีก่อนที่จะตัดสินใจ ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับแบรนด์อื่น ๆ อย่างน้อย 3 แบรนด์ ซึ่งทางหัวเว่ยจะมีส่วนร่วมในการผลิตยานยนต์อัจฉริยะให้กับแบรนด์เหล่านี้

แบรนด์ย่อยของรถยนต์ HUAWEI

นี่คือรายชื่อบริษัททั้ง 3 ที่ Huawei จะร่วมงานเพื่อช่วยในการผลิตยานยนต์อัจฉริยะ:

  • BAIC New Energy: ที่จะสร้างรถยนต์ภายใต้แบรนด์ ARCFOX Polar Fox
  • Chongqing Changan
  • Guangzhou Automobile

แน่นอนว่ารถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นจะมีสัญลักษณ์ของหัวเว่ยติดอยู่ด้วย แต่ไม่ใช่ว่ารถยนต์ทุกคันที่บริษัทผลิตจะมีโลโก้ดังกล่าว พวกเขาจะติดโลโก้นั้นแค่สำหรับรถยนต์ทีี่สามารถขับขี่อัตโนมัติเท่านั้น

ที่มา gizchina

Message us