ผลสำรวจผู้ใช้ iPhone รักแบรนด์ไม่เปลี่ยนใจถึง 91.9% ส่วน Android ลดลงจากปีที่แล้วทุกแบรนด์

SellCell ทำการสำรวจเรื่อง loyalty หรือความภักดีและเต็มใจที่จะซื้อและใช้แบรนด์เดิมอีกครั้งจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนชาวอเมริกัน 5,000 คนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่าความภักดีของ iPhone นั้นทำสถิติอยู่สูงถึง 91.9% ในขณะที่ความภักดีของฝั่ง Android นั้นลดลง

SellCell Phone Royalty Survey
ผลสำรวจความภักดีของผู้ใช้งาน iPhone

ผู้ใช้งาน Samsung มีเปอร์เซ็นต์ความภักดีที่ 74% ลดลงจากปีที่แล้วที่สำรวจได้ถึง 85.7% และดูเหมือนจะมีแต่ลดลงในแบรนด์อื่นๆ ฝั่ง Android เช่น ผู้ใช้งาน Google Pixel มีเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์เดิมต่อไป 65.2% ลดลงจากปีที่แล้วที่ 84% ของแบรนด์ LG อยู่ที่ 37.4% ลดลงจากปีที่แล้วที่ 61.3% และ Motorolla อยู่ที่ 29% ลดลงจากปีที่แล้วที่ 61.1%

SellCell Phone Royalty Survey
ผลสำรวจความภักดีของผู้ใช้งาน Samsung
SellCell Phone Royalty Survey
ผลสำรวจความภักดีของผู้ใช้งาน Google Pixel

จากการสำรวจพบว่าเรื่องความเป็นส่วนตัว (privacy) มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานแบรนด์อื่นอยากเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone โดย 52.9% ของผู้ที่ต้องการจะเลิกใช้ Samsung วางแผนจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone และเกือบหนึ่งในสาม (31.5%) มองว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นเหตุผลหลักทำให้พวกเขาเปลี่ยนความภักดีต่อแบรนด์ ทำให้เห็นว่าผู้คนมีความกังวลเรื่องอุปกรณ์ของพวกเขากำลังติดตามพวกเขามากกว่าที่ตัวพวกเขาต้องการ และพวกเขายินดีจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นที่สัญญาว่าจะปกป้องเรื่องความเป็นส่วนตัวของพวกเขาให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ ความภักดีใน iPhone ยังมีเหตุผลอื่นๆ อีก เช่น 21% มองว่าระบบ ecosystem ของ Apple เป็นเหตุผลที่ทำให้ใช้ iPhone ต่อ และ 10% มองว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการอื่นเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับพวกเขา อีก 45% ที่เหลือมองว่าพวกเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ผลิตอื่น

ส่วนผู้ใช้งาน Samsung นั้นมี 5% ที่ไม่ได้ยึดติดกับแพลตฟอร์มของตัวเอง และ 18% อ้างเหตุผลที่ใช้งานต่อเนื่องจากความยุ่งยากในการย้ายจาก Android ไป iOS

อย่างไรก็ตาม การสำรวจดังกล่าวเป็นเพียงแค่กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และยังจำกัดการสำรวจข้อมูลอยู่ที่ 5 แบรนด์ชั้นนำในประเทศ ผลการสำรวจดังกล่าวอาจไม่ตอบโจทย์และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่อื่นๆ ที่อาจมีแนวโน้มให้ผลการสำรวจที่แตกต่างกันออกไป

ที่มา : Android Authority | SellCell

Message us