Google

Google ร่วมเชิดชูครูเพลงลำตัดและศิลปินแห่งชาติ “หวังเต๊ะ” บน Doodle

เนื่องจากวันที่ 2 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “นายหวังดี นิมา” หรือ “หวังเต๊ะ”  ศิลปินครูเพลงพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเพลงลำตัด เจ้าของคณะลำตัด “หวังเต๊ะ” และเป็นศิลปินแห่งชาติ Google จึงได้จัดทำ Doodle หวังเต๊ะ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเภทการแสดงลำตัด

“ลำตัด” นั้นเป็นการแสดงในลักษณะของเพลงรับฝีปากของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยตรง หวังเต๊ะได้เริ่มแสดงลำตัดเมื่ออายุเพียง  13-14 ปี และรับแสดงลำตัดอย่างต่อเนื่องนานกว่า 40 ปี จนทำให้เป็นท่านที่นิยมและเป็นรู้จักโดยทั่วไป  โดยหวังเต๊ะได้กลายเป็นสัญลักษณ์และเป็นตำนานของลำตัด

เมื่อช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2468 ในขณะที่ท่านอายุได้ 26 ปี ได้ก่อตั้งคณะลำตัดในชื่อ “หวังเต๊ะ” เป็นของตนเอง หวังเต๊ะเป็นผู้แสดงลำตัดที่เชี่ยวชาญในการใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษา ฝีปากการตอบโต้ด้วยการด้นสดได้อย่างน่าฟังสนุกสนาน โดยมีการประยุกต์ข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันใส่ในคำร้องลำตัดได้อย่างน่าสนใจอยู่เสมอ  จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนดูทุกรุ่นทุกวัย  และมีผู้มาขอลูกศิษย์ ฝึกฝนวิชาลำตัดกับหวังเต๊ะเป็นจำนวนมาก และในปี พ.ศ. 2531 หวังเต๊ะได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) เพื่อเป็นการให้เกียรติที่หวังเต๊ะได้เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน

ก่อนที่ หวังเต๊ะ จะถึงแก่กรรมด้วยสิริอายุได้ 87 ปี ท่านได้พร่ำเพียรถ่ายทอดวิชาลำตัดให้กับลูกศิษย์ลูกหาอย่างต่อเนื่อง และได้ชุบชีวิตให้กับลำตัดซึ่งนับเป็นศิลปะการแสดงที่เกือบจะสิ้นสูญไปให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง Google จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของไทยสาขานี้