เมื่อบริษัทผลิตเราเตอร์ เพิ่มโหมด “สำหรับคนท้อง” ลดความแรงสัญญาณเพราะเกรงว่าจะมีอันตราย

Xiaomi และ QiHoo 360 บริษัทเทคโนโลยีในจีน มีประเด็นถกเถียงกัน กรณีเรื่อง เราเตอร์แบบไร้สายตัวใหม่ ที่มีให้เลือกการตั้งค่าแบบพิเศษสำหรับสตรีมีครรภ์

เนื่องจากทาง Qihoo 360 ได้เปิดตัวอุปกรณ์เราเตอร์ ที่อัปเกรดจากรุ่นก่อน โดยให้คำจำกัดความสำหรับการตั้งค่าเอาไว้ 3 อย่างบนหน้าเว็บไซต์ดังนี้

  1. ทะลุกำแพง (wall penetration)
  2. สมดุล (balance)
  3. สตรีมีครรภ์ (pregnant women)

บริษัทกล่าวว่า การตั้งค่าข้อที่ 3 เป็นการลดการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาจากเราเตอร์ลง 70% ซึ่งจะช่วยให้ไม่มีผลกระทบกับสตรีมีครรภ์ และเด็กที่อยู่ในท้อง

Pregnancy Wi-Fi controversy in China

อย่างไรก็ตาม ยักษ์ใหญ่อย่าง Xiaomi กลับไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้และกล่าวหาว่า Qihoo 360 ปล่อยข่าวและข้อมูลที่ทำให้ผู้คนนั้นตกใจ

โดย Xiaomi โพสต์บน Weibo ว่า pregnancy mode เป็นเพียงแค่กลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น เพราะ การใช้งาน Wi-Fi ตามปกตินั้น ปลอดภัยอยู่แล้ว ผู้ใช้งานมั่นใจได้

สื่อ South China Moring Post รายงานว่า Zhou Hongyi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Qihoo กล่าวในงานเปิดตัว P1 ว่าบริษัท ทำโหมดนี้ขึ้นมา เพราะคำนึงถึงกลุ่มลูกค้า ที่มีความกังวลด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ เช่น สัญญาณ Wi-Fi ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ระบุว่า มันไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้จะเป็นชนิดที่ไม่มีไอออนไนซ์ระดับต่ำที่ใช้กันในอุปกรณ์โทรคมนาคมก็ตาม

แล้วคลื่น Wi-Fi ที่มีกำลังสูง มีผลกับมนุษย์ หรือสตรีที่ตั้งครรภ์หรือไม่?

ทาง BabySafe Wireless Project ที่เป็นกลุ่มรณรงค์ในสหรัฐอเมริการะบุว่า คลื่นความถี่ไร้สาย สามาร์ถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์และทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วย อย่างไรก็ตาม ทางองค์การอนามัยโลกระบุว่า หลักฐานที่มีไม่สนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าว

จากน้ำหนักโดยรวมของหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับคลื่นความถี่ในระดับทั่วไป ไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ เลย ไม่ว่าจะเป็น การแท้ง ความผิดปกติของทารก น้ำหนักแรกเกิดทารกที่ต่ำ และโรคประจำตัว เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ขององค์กร

นอกจากนี้ จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยและงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ องค์การอนามัยโลกสรุปว่าหลักฐานในปัจจุบัน ไม่สามารถยืนยันได้ว่า การสัมผัสคลื่นแม่เหล็กระดับต่ำ จะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพใดๆ กับสิ่งมีชีวิต

ที่มา : BBC