Apple Watch อาจใช้คาดการณ์ว่าเราติด COVID-19 ได้ ก่อนมีอาการ 1 สัปดาห์

การศึกษาใหม่โดยนักวิจัยของ Mount Sinai พบว่า Apple Watch สามารถทำนายการวินิจฉัย COVID-19 เชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะ 1 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มมีอาการ

ข้อมูลถูกตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยทางการแพทย์บนอินเทอร์เน็ต โดยมีหัวข้อ Warrior Watch Study ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ Mount Sinai จำนวนหลายร้อยคน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากแอป Apple Watch และ iPhone เฉพาะสำหรับการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทุกคน ต้องกรอกแบบสำรวจทุกวันเป็นเวลาหลายเดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน ถึง กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ feedback โดยตรงเกี่ยวกับอาการของ COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเครียด

ประเด็นหลักที่นักวิจัยให้ความสำคัญก็คือ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ HRV โดยในการวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพื่อมาประกอบการวินิจฉัย เช่น มีไข้ ปวดเมื่อย ไอแห้ง และสูญเสียการรับรสและกลิ่น

ทีมนักวิจัยคาดหวังว่าผลลัพท์ของงานวิจัยนี้ จะช่วยให้แพทย์สามารถใช้ข้อมูลจาก Apple Watch คาดการณ์และแยกบุคคลให้อยู่ห่างจากผู้ที่มีความเสี่ยงได้ โดยไม่ต้องทำการตรวจร่างกายหรือทำการทดสอบใดๆ เช่น การแหย่จมูก Swab หรือ PCR เพื่อป้องกันการแพร่กระจายที่อาจเกิดขึ้น

เว็บ TechCrunch ระบุว่าจะมีการขยายการศึกษานี้ในอนาคตเพื่อดูว่าอุปกรณ์ wearable อื่นๆ สามารถเปิดเผยอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อสุขภาพของบุคลลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น การนอนหลับและการออกกำลังกายที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคได้

ในขณะที่งานวิจัยยังดำเนินอยู่นั้น Apple เองก็ร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับนักวิจัยของ Seattle Flu Study และคณาจารย์จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันเพื่อสำรวจว่าการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเริ่มมีอาการไข้หวัดใหญ่และ COVID-19 ได้อย่างไร

ความเห็นจากทีมงาน ล้ำหน้าฯ

ทีมวิจัยใช้ Apple ในตัวเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทดสอบ เพื่อใช้เปรียบเทียบและคาดการณ์ว่า ค่าสัญญาณชีพต่างๆ ที่ตัวนาฬิกาสามารถวัดได้ อาทิ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ HRV เพื่อนำมาเปรียบเทียบร่วมกับอาการอื่นๆ แล้วประเมินได้ว่าคนๆ นั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่

ดังนั้น Apple Watch ยังไม่สามารถถึงขั้นเป็นเครื่องมือที่จะให้ทุกคนสวมไว้ แล้วจะวินิจฉัยได้เลยว่า เรามีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วจะแสดงอาการหรือไม่ ยังต้องทำภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์อย่างละเอียดอีกที แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้งานวิจัยนี้ ถูกนำไปพัฒนาและใช้งานในระดับที่เป็นฟีเจอร์สามารถบ่งชี้และแจ้งเตือนได้จริงๆ

เพราะเชื่อว่า COVID-19 จะยังอยู่กับโลกของเราไปอีกสักพักใหญ่ และเทคโนโลยีน่าจะถูกนำมาช่วยให้วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกนี้กลับไปเป็นปกติได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : MacRumors