AIS NEXT เผย 10 ปัญหาสังคม ที่คนไทยอยากให้แก้ไขด่วนที่สุด

AIS NEXT เผยผลโหวตปัญหาในใจคนไทย ชู “ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5” อันดับ 1ยกเป็นโจทย์ JUMP Thailand Hackathon 2021 เปิดสนามระดมสมองนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศปลอด PM 2.5 อย่างยั่งยืน

AIS โดย AIS NEXT หน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมของเอไอเอส ประกาศโจทย์การแข่งขัน JUMP Thailand Hackathon 2021 ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ซึ่งมาจากการเก็บผลสำรวจปัญหาที่คนไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด” จากโครงการ JUMP Thailand by AIS NEXT ที่เปิดช่องทางให้คนไทยทั่วประเทศ ร่วมส่งปัญหาที่ต้องการแก้ไขผ่านเว็บไซต์ jumpthailand.earth ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยพบว่าปัญหาในใจคนไทยที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด ได้แก่

  1. มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5 และควันพิษจากรถยนต์
  2. ระบบการจัดการขยะที่ยังไมได้ประสิทธิภาพ
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
  4. การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน
  5. ระบบการคมนาคม
  6. สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ มีคนตกงานจำนวนมาก
  7. ปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่เกิดขึ้นจากความเครียด
  8. การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข
  9. ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นประจำทุกปีแต่ไม่มีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
  10. ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลในออนไลน์ (Cyber security)
AIS NEXT Hackathon 2021

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส กล่าวว่า ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้ความสนใจโครงการ JUMP Thailand by AIS NEXT และร่วมส่งปัญหาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามากันอย่างมากมาย ซึ่งจากผลสำรวจที่ส่งเข้ามา เราได้ผลสรุปแล้วว่า หัวข้อในการแข่งขัน Hackathon ในปี 2021 ครั้งนี้ คือ “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน” ซึ่งต้องการการระดมไอเดีย และความร่วมมือจากคนไทยทุกคนในการค้นหา สร้างทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและหยุดปัญหามลพิษทางอากาศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี 

เพื่อพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเอไอเอส ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกระบวนการรังสรรค์ความคิด และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคนิวนอร์มัล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของเรา อาทิ 5G, AI, Blockchain, Cloud, XR, Big Data ตลอดจนการเข้าใช้งาน AIS PLAYGROUND เพื่อทดลอง ทดสอบ บนวัตกรรมต้นแบบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริง พร้อมมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคดิจิทัลครบวงจร เพื่อเสริมไอเดียให้แข็งแกร่งขึ้น”

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน พร้อมระบุรายละเอียดของทีม และไอเดียหรือโครงการที่จะนำมาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณา ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ JumpThailand และเว็บไซต์ jumpthailand.earth ได้แล้วตั้งแต่วันนี้– 15 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 ทีม ในวันที่ 27 มีนาคม 2564  ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน Hackathon จะมีสิทธิชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ AIS NEXT และพาร์ทเนอร์ พร้อมงบประมาณสนับสนุนสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

Message us