ระวัง MagSafe ใน iPhone 12 มีผลทำให้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ฝังในตัวผู้ป่วยโรคหัวใจ หยุดทำงานได้

มีรายงานว่าสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับแม่เหล็กอย่าง iPhone 12 สามารถรบกวนและระงับการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจได้

Heart Rhythm Society หรือ สมาคมหัวใจเต้นผิดจังหวะรายงานผ่านเว็บไซต์ว่า iPhone 12 สามารถรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Implantable Cardioverter Defibrillator หรือ ICD) ได้ เนื่องจาก iPhone รุ่นล่าสุดของ Apple นั้นติดตั้งแม่เหล็กเอาไว้กับตัวสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์เสริมอย่างที่ชาร์จ MagSafe ที่ช่วยจัดตำแหน่งของ iPhone บนอุปกรณ์ชาร์จไร้สาย และเพิ่มความเร็วการชาร์จแบบไร้สายสูงสุดที่ 15W

เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือ IDC เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดย IDC จะมีการตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจ ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะถูกผ่าตัดและติดตั้งตัวเครื่องกระตุ้นหัวใจเอาไว้ในร่างกายของผู้ป่วย ในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงเข้า อาจส่งผลให้หัวใจของผู้ป่วยหยุดเต้นได้ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจจะช่วยผู้ป่วยได้โดยตัวเครื่องจะประมวลผล แล้วทำการกระตุ้น หรือ ช็อคหัวใจอัตโนมัติ ทำให้จังหวะของหัวใจกลับมาเต้นตามปกติ

iPhone 12 Magnet Inhibit Life Saving Therapy

หากผู้ป่วยใส่ iPhone 12 ที่มีแม่เหล็กความแรงมากกว่า 10 Gauss ไว้ในกระเป๋าเสื้อที่อยู่บริเวณที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเอาไว้ จะทำให้ตัวเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าสู่ Magnet mode หรือ สถานะแม่เหล็ก ทำให้เครื่องกระตุ้นหัวใจหยุดการทำงาน ไม่สามารถทำการช็อคหัวใจได้

iPhone 12 มีแรงแม่เหล็กอยู่ที่ 57 – 70 Gauss ส่วน MagSafe แรงแม่เหล็กอยู่ที่ 123 Gauss

Facebook เพจ Heart Talk by หมอโอ๊ต อธิบายว่า การวางแม่เหล็กไว้บนเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อให้เครื่องเข้าสู่ Magnet mode นั้นจะทำตอนผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดร่างกายที่มีการใช้งานมีดไฟฟ้า (Electrocautery) ในการผ่าตัด การวางแม่เหล็กเอาไว้บนเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ฝังอยู่ในตัวผู้ป่วยเข้าใจผิด คิดว่าสัญญาณไฟฟ้าจากมีดไฟฟ้าขณะผ่าตัดเป็นสัญญาณของหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ และเครื่องกระตุ้นหัวใจทำการ false shock หรือทำการช็อคหัวใจขึ้นมาทั้งๆ ที่ผู้ป่วยไม่ได้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

สรุป หากผู้ป่วยโรคหัวใจที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจไว้ในตัวผู้ป่วยใส่ iPhone 12 เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อที่อยู่บริเวณเดียวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ จะมีความเสี่ยงทำให้เครื่องกระตุันหัวใจหยุดทำงาน (หยุดการช่วยเหลือ) หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นมาในขณะนั้น อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ส่วน pacemaker นั้นการวางแม่เหล็กเอาไว้บนเครื่องจะไม่ทำให้ตัวเครื่องหยุดทำงาน แต่มันจะเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่องไปเป็นอีกแบบ ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอื่นได้

ที่มา : Heart Rhythm Society | Heart Talk by หมอโอ๊ต