Home Tech News ECG วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ บน Apple Watch ใช้ในไทยได้แล้ว อัปเดต iOS 14.4 และ watchOS 7.3

ECG วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ บน Apple Watch ใช้ในไทยได้แล้ว อัปเดต iOS 14.4 และ watchOS 7.3

- Advertisement -

ผู้ใช้งาน Apple Watch ในไทย เตรียมได้ใช้งานฟีเจอร์ ECG วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ กันได้แล้ว โดยจะมาในการอัปเดต iOS 14.4 และ watchOS 7.3 โดยจะใช้งานได้กับ Apple Watch Series 4, 5 และ 6

ถือว่านี่เป็นสมาร์ทวอท์ชรุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้ใช้งานฟีเจอร์นี้ ผู้ใช้สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากข้อมือของตนเองได้ รวมถึงบันทึกจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อลูกค้ามีอาการเช่น หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นข้ามจังหวะ ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแพทย์

นอกจากนี้คุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอบน Apple Watch Series 3 และใหม่กว่า ยังคอยตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจอยู่ในเบื้องหลังเป็นระยะๆ และแจ้งเตือนหากตรวจพบว่าจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอนั้นอาจเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AFib)

ซึ่งตอนนี้แอพ ECGและคุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ บน Apple Watch และ iPhone ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยแล้วโดยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภท Class I 

แอพ ECG และคุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ จะช่วยผู้ใช้สามารถระบุสัญญาณของภาวะ AFib ซึ่งเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอที่พบได้บ่อยที่สุด และหากไม่ได้รับการรักษา ภาวะ AFib อาจนำไปสู่อาการเส้นโลหิตในสมองแตก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

แอพ ECG

ขั้วไฟฟ้าในผลึกบนฝาหลังรวมถึงใน Digital Crown ของ Apple Watch Series 4, 5 และ 6 จะทำงานร่วมกับแอพ ECG เพื่อให้ลูกค้าวัด ECG ได้คล้ายกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบจุดเดียว โดยที่ผู้ใช้สามารถวัด ECG ได้ทุกเมื่อ เพียงแค่เปิดแอพ ECG บน Apple Watch Series 4, 5 และ 6 แล้วใช้นิ้วแตะบน Digital Crown ค้างไว้ และเมื่อผู้ใช้แตะ Digital Crown จะทำให้ระบบครบวงจรและมีการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจ จากนั้นเมื่อครบ 30 วินาที จะมีการจัดประเภทจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นภาวะ AFib, จังหวะไซนัส, อัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็ว หรือไม่สามารถสรุปผลได้ นอกจากนี้ค่าทั้งหมดที่บันทึกไว้ รวมถึงการจัดประเภทที่เกี่ยวข้อง และอาการที่ระบุไว้จะได้รับการจัดเก็บอยู่ในแอพสุขภาพบน iPhone อย่างปลอดภัยโดยที่ผู้ใช้สามารถแชร์ผลลัพธ์ในรูปแบบ PDF กับแพทย์ได้

Apple Watch ECG

การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

เป็นการใช้เซ็นเซอร์วัดหัวใจแบบออปติคอลบน Apple Watch Series 3 และใหม่กว่าเพื่อตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจของผู้ใช้อยู่ในเบื้องหลังเป็นระยะๆ เพื่อหาสัญญาณของภาวะ AFib และแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพบจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอจากการตรวจสอบจังหวะการเต้น 5 ครั้งภายในระยะเวลา 65 นาทีเป็นอย่างต่ำ

ความสามารถของแอพ ECG ในการจัดประเภทค่า ECG เป็นภาวะ AFib และจังหวะไซนัสอย่างแม่นยำได้รับการตรวจสอบยืนยันในการทดลองทางคลินิกกับผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน โดยมีการเปรียบเทียบการจัดประเภทจังหวะการเต้นจากการวัด ECG แบบมาตรฐาน 12 จุดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ กับการจัดประเภทจังหวะการเต้นจากค่าที่วัดด้วยแอพ ECG ในเวลาเดียวกัน และจากการศึกษาพบว่าแอพ ECG บน Apple Watchมีความไวในการจัดประเภทภาวะ AFib อยู่ที่ 98.3% และมีความจำเพาะในการจัดประเภทจังหวะไซนัสอยู่ที่ 99.6% สำหรับค่าบันทึกที่สามารถจัดประเภทได้ โดยในการศึกษาดังกล่าวมีค่าบันทึกที่สามารถจัดประเภทโดยแอพ ECG ได้ 87.8%

มีการศึกษาคุณสมบัติแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใน Apple Heart Study ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400,000 ราย จึงทำให้ Apple Heart Study เป็นการศึกษาเพื่อคัดกรองเกี่ยวกับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และยังเป็นการทดลองด้านหัวใจและหลอดเลือดที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

ลูกค้าสามารถเปิดใช้คุณสมบัติด้านหัวใจใหม่ๆ เหล่านี้ได้โดยทำตามขั้นตอนในหน้าจอ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ สิ่งที่คุณสมบัติเหล่านี้ทำได้และทำไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้อาจได้รับ วิธีการตีความผลลัพธ์ดังกล่าว พร้อมด้วยข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีที่ผู้ใช้เกิดอาการที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ในทันที

ข้อมูลจาก Apple

Related Articles

- Advertisement -

บทความน่าสนใจ