LARK ดิจิทัลครบวงจร ตอบโจทย์ Remote Working สำหรับทุกองค์กรธุรกิจ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ซึ่ง LARK โซลูชั่นการทำงานแบบดิจิทัลครบวงจรตอบโจทย์ Remote Working สำหรับทุกองค์กรธุรกิจ เทรนด์การทำงานทางไกล (Remote Working) 

วิถีการทำงานทางไกล หรือ Remote Working คือ คำตอบของการทำงานในปัจจุบัน

การทำงานทางไกล (Remote Working) ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้าน หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้นั้น กำลังเป็นเทรนด์ที่องค์กรธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เพื่อต้องการปรับระบบการทำงานแบบใหม่ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะเดียวกันจากผลศึกษายังพบว่า การทำงานทางไกลสามารถช่วยเพิ่ม Productivity ให้มากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางจากการที่พนักงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าทำงานในออฟฟิศ และยังช่วยลดต้นทุนแฝง (Overhead Cost) ให้กับธุรกิจได้มากถึง 70%

แต่การปรับระบบการทำงานใหม่นี้ ใช่ว่าจะสามารถทำได้สำเร็จอย่างง่ายดายเพราะยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างเช่นการมีเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ และความร่วมมือของเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และพนักงาน

อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา กลับเป็นตัวเร่งให้หลายองค์กรธุรกิจต้องนำระบบการทำงานทางไกลมาใช้ ซึ่งพบว่า บางองค์กรมีความพร้อมสามารถปรับกระบวนการการทำงานได้ทันที แต่อีกหลายองค์กรกลับพบกับอุปสรรคในการทำงานทางไกลมากมาย เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมถึงระบบการทำงานที่ยังต้องอาศัยการประสานงานกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เกิดความยุ่งยากและสับสนกับการใช้เทคโนโลยี

ขณะเดียวกัน ทุกคนต่างตระหนักดีว่า โอกาสที่การแพร่ระบาดจะกลับมาอีกยังคงมีความเสี่ยงอยู่มาก ทำให้ยากต่อการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ได้อีก การทำงานทางไกลจึงมีความจำเป็น ทั้งในช่วงระยะการแพร่ระบาด และหลังการแพร่ระบาด ที่วิถีชีวิตและวิถีการทำงานของทุกคนได้เปลี่ยนแปลงไป การมองหาดิจิทัลโซลูชั่นที่เหมาะสมกับระบบการทำงานของแต่ละองค์กรจึงมีความจำเป็น

LARK ตอบโจทย์ทุกปัญหาการทำงานสำหรับองค์กรธุรกิจ

LARK คือ ชุดโปรแกรมที่รองรับการทำงานร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ อีกทั้ง เป็นโซลูชั่นครบวงจรที่ใช้งานง่าย สามารถเข้าไปช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคในระบบการทำงานให้กับทุกองค์กรธุรกิจ ซึ่งปัญหาของแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกันออกไป แต่ LARK จะเป็นเครื่องมือที่เข้าไปช่วยจัดการกับแต่ละปัญหานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น ลดความซ้ำซ้อนของการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเดิมไปสู่การทำงานทางไกลให้กับทั้งองค์กร ขณะที่บางองค์กรพบกับปัญหาเรื่องการจัดหาอุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านให้กับพนักงาน โปรแกรม LARK ที่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ จะเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

โดย LARK เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ รองรับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Mac, PC, iOS และ Android เช่น ฟีเจอร์อย่าง Magic share ที่เป็นเครื่องมือแบ่งปันเอกสารในระหว่างการประชุมทางไกล เมื่อมีการแชร์เอกสารในการประชุม เอกสารนั้นจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทางไกลสามารถมองผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที

ส่วนองค์กรที่ยังจำเป็นต้องมีพนักงานเข้าทำงานบางส่วน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม LARK มีเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานสามารถประหยัดเวลาในการจัดทำเรื่องเอกสารต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและทำให้งานให้ลุล่วงได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์อยู่ภายในโปรแกรม Docs ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใดก็ตาม และ LARK ยังช่วยให้การทำงานกับทีมงานที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นด้วยระบบการแปลเอกสารหรือข้อความอัตโนมัติ ช่วยทำให้เรื่องภาษาไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานอีกต่อไป

สำหรับชุดโปรแกรม LARK ประกอบด้วย

Lark Docs โปรแกรมการจัดเก็บเอกสารและเทมเพลตในการสร้างและทำงานร่วมกัน สามารถเปิดใช้งานและแก้ไขไฟล์ใหม่ๆ จากเอกสารสเปรตชีทได้โดยไม่ต้องสลับไปใช้แอปพลิเคชันอื่น โดยทุกคนสามารถแก้ไขไฟล์เดียวกันและในเวลาเดียวกันได้ผ่านทางออนไลน์ รวมทั้งสามารถควบคุมหรือกำหนดได้ว่า ใครจะสามารถแก้ไขและดูเอกสารได้

Lark Messenger โปรแกรมสำหรับรับส่ง ข้อความ ทำให้การสื่อสารในการทำงานเป็นเรื่องง่ายดาย และยังสามารถแปลภาษาอัตโนมัติได้มากกว่า 100 ภาษา

Lark Calendar ปฏิทินที่เชื่อมต่อกับ LARK ในการจัดตารางการประชุม กำหนดวันนัดหมายให้เป็นเรื่องง่าย สามารถเลือกเวลาการประชุมกับทีมงานได้จากทั่วโลกได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเวลา สามารถเปิดใช้งานการแชท หรือบันทึกเฉพาะรายการ รวมถึงหมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานพร้อมกำหนดระยะเวลาส่งและเตือนความจำอัตโนมัติ

Lark Video Conferencing โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอ เป็นระบบ Facetime ผ่านการประชุมทางไกลแบบ Face-to-Face คุยวิดีโอคอลได้แบบไม่จำกัดเวลา และมีระบบแสดงหน้าจอร่วมกันที่ทรงประสิทธิภาพ

Lark Workplace เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารจัดการภายในองค์กรทำได้สะดวกและง่ายดาย และยังสามารถปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับองค์กรนั้นๆ ได้ เช่น การอนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย ลางาน และบันทึกการเข้างานให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ที่สำคัญยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

และล่าสุด Lark Mail เครื่องมือสำหรับการสื่อสารทางอีเมลที่มีความโปร่งใสและสนับสนุนให้ทีมงานแต่ละทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่เผชิญกับภาวะไซโลที่เกิดกรณีข้อมูลของแต่ละทีมถูกจัดเก็บ แยกกัน ทำให้เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

ด้วยศักยภาพของชุดโปรแกรม LARK ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรธุรกิจ และยังสามารถทำงานได้กับทั้งคอมพิวเตอร์พกพา และบนโทรศัพท์มือถือ นับเป็นโซลูชั่นการทำงานครบวงจรที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานทางไกล หรือ Remote Working ซึ่งเป็นเทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่นี้ได้อย่างไร้ข้อกังวล

สามารถดาวน์โหลด LARK ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ MacOS , Windows , iOS และ Android ได้ที่ https://www.larksuite.com/download