Apple ช่วยนักพัฒนาแอพ ประกาศลด ค่าส่วนแบ่ง เหลือ 15% มีผลปี 2021

ข่าวดีสำหรับนักพัฒนาแอพ Apple ประกาศเปิดโครงการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและนักพัฒนาอิสระ ปรับลด ค่าส่วนแบ่ง (คอมมิชชั่น) จากปกติ 30% เหลือ 15% สำหรับบริษัทหรือนักพัฒนา ที่ทำรายได้ไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปีที่ผ่าน โดยโครงการนี้จะเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2564 นี้

เป็นโครงการที่ทาง แอปเปิล ต้องการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่มนักพัฒนาอิสระ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้ก้าวไปข้างหน้า บน App Store ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจของโลกเผชิญกับความยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งแอพต่างๆ ได้ก้าวขึ้นมามีส่วนสำคัญ ให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกเสมือนจริงท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด

ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจขนาดเล็กมากมาย ได้เปิดตัวและสร้างชื่อเสียงของตนบนโลกดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าถึงลูกค้าและชุมชนของตนได้อย่างทันท่วงที การลด ค่าส่วนแบ่ง (คอมมิชชั่น) นี้ จะช่วยให้นักพัฒนารายย่อย และผู้ประกอบการทั่วโลก เดินหน้าขับเคลื่อนผลงงานและธุรกิจของตนได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Apple ค่าส่วนแบ่ง

หลักเกณฑ์ของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

  • นักพัฒนาที่มีอยู่เดิมที่ทำรายได้ไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 จากแอพทั้งหมดของตน รวมไปถึงนักพัฒนาหน้าใหม่ใน App Store สามารถเข้าร่วมโครงการและลดค่าคอมมิชชั่นลงได้ 
  • หากนักพัฒนาที่เข้าร่วมมีรายได้เกินหลักเกณฑ์ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะมีการปรับใช้อัตราค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่เหลือของปีดังกล่าว 
  • หากธุรกิจของนักพัฒนามีรายลดลงเหลือต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีปฏิทินข้างหน้า จะสามารถเข้าร่วมโครงการลดค่าคอมมิชชั่นเหลือ 15% ได้อีกในปีหลังจากนั้น 

อัตราค่าคอมมิชชั่นมาตรฐานของ App Store ที่ 30% จะยังคงมีผลกับแอพที่จำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบดิจิทัลและสร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยพิจารณาจากรายรับก่อนหักค่าคอมมิชชั่นของนักพัฒนา ผลการศึกษาอิสระของ Analysis Group เมื่อต้นปีนี้พบว่า โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของ Apple อยู่ในกระแสหลักของแพลตฟอร์มการเล่นเกมและการแจกจ่ายแอพ