บราเดอร์คว้ารางวัลสุดยอดการออกแบบ เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา

เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (Mobile Scanner) บราเดอร์คว้ารางวัลสุดยอดการออกแบบระดับโลก Good Design Award 2020 ประเทศญี่ปุ่น

เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา (Mobile Scanner) บราเดอร์ รุ่น DS-740D และDS-640 โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสุดยอดการออกแบบ  ‘Good Design Award 2020’ ประเทศญี่ปุ่น  โดยบราเดอร์คว้ารางวัล Good Design Award มาครอบครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา บราเดอร์แสดงศักยภาพคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 28 ปี รวมรางวัลที่ได้รับสูงถึง 214 รางวัล

นายณเอก  สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล  (ประเทศไทย)  จำกัดกล่าวว่า Good Design Award ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์และฟังก์ชันเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือ คุณค่าที่ได้มอบสู่ผู้บริโภคและสังคม ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทจนสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาครอบครองได้สำเร็จ“บราเดอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า ‘At your side’ โดยบราเดอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประมวลผลเพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งมอบคุณค่าสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง”