“ตักบาตร เติมบุญ” บาตรพระติด GPS ให้ญาติโยมเช็คตำแหน่งพระบิณฑบาตรได้แบบเรียลไทม์

“ตักบาตร เติมบุญ” ผลงานความคิดของเด็กไทย ที่นำเอาเทคโนโลยี GPS ติดกับฝาบาตรพระ เพื่อระบุพิกัดพระบิณฑบาตร ให้ญาติโยมไม่ต้องรอนาน

ผลงานนี้เป็นเป็นของ 3 นักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน ในโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020 ของทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

ตักบาตร เติมบุญ

“ตักบาตรเติมบุญ” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำเอาอุปกรณ์ ALMS-Tracking จัดเก็บพิกัด GPS ของพระภิกษุขณะบิณฑบาต โดยใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันตักบาตรเติมบุญ ที่ผู้พัฒนาเขียนขึ้นเอง เพื่อรายงานตําแหน่งพิกัดของพระภิกษุบนแผนที่ ช่วยให้ผู้ใส่บาตรทราบถึงพิกัดของพระภิกษุขณะบิณฑบาตฯ ทำให้ไม่ต้องรอใส่บาตรนานและใช้เวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้

ตัวฝาบาตรนั้นใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแบบ Food Grade มาขึ้นรูปด้วยวิธี 3D Printing โดยภายในจะมีอุปกรณ์ GPS และแบตเตอรี่ การทำงานจะเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนระบบ Android โดยพิกัดจะแจ้งในแอปได้แบบเรียลไทม์

ตักบาตร เติมบุญ

เป็นแนวคิดที่น่าชื่นชม ที่เอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย เชื่อว่าปัจจุบันการที่ชาวพุทธทั้งหลายที่ต้องการจะตักบาตรให้กับพระสงฆ์ที่บิณฑบาตรในตอนเช้า จะไม่สามารถระบุเวลาได้แน่ชัดว่า พระจะมารับบิณฑบาตรในเวลาไหน เพราะมีการคลาดเคลื่อนแล้วแต่กิจของสงฆ์ที่บิณฑบาตร ซึ่งอาจจะทำให้ญาติโยมต้องรอเพื่อตักบาตรเป็นเวลานาน

ระบบนี้จึงมาแก้ไขปัญหานี้ โดยไม่ทำให้วิถีของวัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนไป ญาติโยมสามารถรู้ได้ว่าพระองค์ที่ตนต้องการจะตักบาตรตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหน ใกล้ถึงที่บ้านของเราหรือยัง ซึ่งระหว่างที่รอสามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนแล้วค่อยมารอตักบาตรตอนที่พระท่านใกล้จะมาถึงที่บ้าน

ทีมงานล้ำหน้าฯ ขอปรบมือให้กับน้องๆ ที่พัฒนาโครงการนี้ และหวังว่าจะได้ต่อยอดนำไปสู่การใช้งานจริงได้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tukbathtermboon/

ข้อมูลจาก สวทช.