HP ยึดสินค้าลอกเลียนแบบ ขายบนร้านค้าออนไลน์ในไทย มูลค่ากว่า 2.2 ล้านดอลล่าร์

HP รายงานว่า ACF ได้ตรวจและยึดผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ และถอดถอนเว็บไซต์ออนไลน์กว่า 12,800 แห่ง ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา เอชพี ได้ขยายโครงการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบไปยังร้านค้าปลีกออนไลน์ สำหรับประเทศไทยมีสินค้าลอกเลียนแบบที่ถูกยึดมูลค่ากว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเว็บไซต์จำนวน 230 แห่ง

การจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คิดเป็นอย่างน้อย 3.3% ของการค้าทั่วโลก  ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าลอกเลียนแบบได้ระบาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่หมึกพิมพ์ ผงหมึกโทนเนอร์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระเป๋าถือและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดมืดโดยกลุ่มอาชญากร มูลค่าโดยประมาณสูงถึง 35.9 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

หมึกพิมพ์และผงหมึกโทนเนอร์ปลอมเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อผู้บริโภคและธุรกิจ การใช้ของปลอมผิดกฎหมาย ทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย ทำงานผิดปกติ และส่งผลให้การรับประกันเครื่องพิมพ์เป็นโมฆะ ที่สำคัญทำให้การทำงานสะดุด ธุรกิจสูญเสียรายได้

โครงการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบของเอชพี (ACF) ต่อต้านการผลิตและการจำหน่ายหมึกและโทนเนอร์ลอกเลียนแบบ โครงการนี้ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภค ธุรกิจและคู่ค้า มั่นใจถึงความปลอดภัย ปกป้องชื่อเสียง ทำงานราบรื่น และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด 

ในการระบุผู้จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ เอชพี สืบค้นรายการผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายบนออนไลน์หลายล้านเว็บไซต์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี โดยตรวจสอบการใช้ภาพลิขสิทธิ์ของบริษัท เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์อื่นๆ ซึ่งจะช่วยระบุตัวตนของผู้จำหน่ายที่กำลังหลอกลวงลูกค้า หรือผู้จำหน่ายที่อ้างการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้จำหน่ายได้ยืนยันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมึกลอกเลียนแบบและผงหมึกโทนเนอร์ปลอม ข้อมูลจะถูกรายงานไปยังออนไลน์มาร์เก็ตเพลส เพื่อถอดถอนชื่อออกจากเว็บไซต์ขายของออนไลน์ นอกจากนี้ คู่ค้าออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ยังได้ทำงานร่วมกับเอชพีอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องและสืบหาที่มาของผลิตภัณฑ์ปลอม ช่วยลดจำนวนสินค้าปลอมสู่ผู้บริโภค

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 ได้มีการถอดรายชื่อเว็บไซต์ขายของออนไลน์มากกว่า 12,800 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี ซึ่งรวมถึง 230 แห่งจากประเทศไทย การดำเนินการเข้มงวดนี้ช่วยลดความเสี่ยงของลูกค้าและคู่ค้าที่ต้องซื้อหมึกและผงหมึกโทนเนอร์ปลอมโดยไม่ตั้งใจเพื่อนำไปใช้ทำงาน หรือเพื่อการเรียนการสอน 

เอชพี ดำเนินการตรวจสอบเพื่อลดจำนวนการปลอมแปลงสินค้าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เอชพีร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี เพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบที่หลอกลวงลูกค้าและคู่ค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้ค้าสินค้าลอกเลียนแบบ 72 ราย ซึ่งสินค้าที่ยึดได้รวมถึงตลับหมึกพิมพ์ทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้าระดับองค์กรของเอชพีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถป้องกันตัวเองเพิ่มเติมได้โดยขอบริการ Customer Delivery Inspection (CDI) ฟรีที่ www.hp.com/anticounterfeit โดยเฉพาะหากมีข้อสงสัยว่าได้รับหมึกพิมพ์หรือ ผงหมึกโทนเนอร์เลียนแบบจากตัวแทนจำหน่ายที่อาจไม่ได้รับอนุญาต 

เอชพี ยังมีระบบตรวจสอบ Channel Partner Protection Audits (CPPA) ที่จะช่วยปกป้องคู่ค้าและลูกค้าจากปัญหาผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ ในปีนี้ มีบริษัทคู่ค้า 187 ราย ผ่านการรับรอง CPPA ที่สามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าสินค้าที่ได้รับเป็นของแท้ 100 เปอร์เซ็นต์

บริษัทและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหมึกพิมพ์และผงหมึกโทนเนอร์ลอกเลียนแบบ ด้วยวิธีดังนี้

  • ตรวจสอบผ่านมือถือโดยการสแกน QR Code บนบรรจุภัณฑ์
  • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ที่ hp.com/go/ok โดยป้อน serial number ของผลิตภัณฑ์
  • เอียงฉลากความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบโฮโลแกรมว่าถูกต้องหรือไม่
  • ระวังวิธีการขายที่น่าสงสัยและซื้อจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอชพีเท่านั้น
  • ระบุความต้องการหมึกพิมพ์และผงหมึกที่เป็นของแท้เท่านั้น

หากคุณสงสัยว่าหมึกที่ซื้อมาอาจเป็นของปลอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบหมึกพิมพ์หรือผงหมึก หรือต้องการรายงานสินค้าปลอม โปรดไปที่: https://ssl.www8.hp.com/h22234/auth/ok

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการพิมพ์ของเอชพี รวมถึง HP Smart Tank , HP DeskJet Ink Advantage, HP Neverstop Laser MFP  และหมึกพิมพ์และผงหมึกของแท้ กรุณาไปที่ https://store.hp.com/th-th/default/hp-inkntoner-family หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเอชพีได้ที่ https://www.itcityonline.com/products?brand=hp