Facebook Rights Manager ตรวจเช็คได้ใครขโมยภาพของเราบน Facebook และ Instagram

Facebook ประกาศเรื่องการขยายเครื่องมือที่ชื่อ Rights Manager ซึ่งจะช่วยตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพได้โดยอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาที่อ้างสิทธิ์ทั้งใน Facebook และ Instagram

Facebook ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า

เราขอแนะนำ Rights Manager เวอร์ชั่นใหม่สำหรับรูปภาพ ที่นำเทคโนโลยีการจับคู่ภาพมาช่วยครีเอเตอร์และพับลิชเชอร์ป้องกันและจัดการกับคอนเทนต์รูปภาพของพวกเขา โดยแอดมินเพจสามารถส่งคำร้องของคอนเทนต์รูปภาพที่พวกเขาต้องการจะป้องกัน จากนั้น Rights Manager จะหาจับคอนเทนต์รูปภาพทั้งจากใน Facebook และ Instagram

Facebook Expands Rights Manager

การขยายเครื่องมือในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ ของ Facebook บน Instagram ที่มีมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเครื่องมือ Rights Manager สำหรับเนื้อหาที่เป็นวิดีโอนั้น Facebook ได้เพิ่มกลับไปตั้งแต่ปี 2018 แล้ว

เครื่องมือ Rights Manager จะทำงานโดยการอ้างอิงถึงเนื้อหารูปภาพที่ผู้ใช้เป็นคนอัพโหลดกับรูปภาพที่ผู้ใช้รายอื่นอัพโหลดบนแพลตฟอร์มของ Facebook แล้วจะทำการแจ้งเตือนเข้าของรูปหากพบว่าเนื้อหารูปภาพมีการละเมิดเกิดขึ้น

วิธีการติดตั้ง Rights Manager นั้น ผู้ใช้ต้องกรอกแบบฟอร์ม ยืนยันสิทธิ์ในเนื้อหารูปภาพ/วิดีโอ ที่ต้องการจะป้องกัน จากนั้นอัพโหลดรูปภาพ/วิดีโอ เมื่อระบบอนุมัติแล้ว ระบบจับคู่รูปภาพของ Facebook จะเริ่มทำงานและหาว่ามีผู้ใช้อื่นนำรูปภาพดังกล่าวไปใช้งานซ้ำหรือไม่

เครื่องมือใหม่เข้ามาเพิ่มการป้องกันเนื้อหาประเภทต่างๆ มากขึ้น โดยจะเข้ามาช่วยให้ผู้ถือสิทธิ์ปกป้อง IP ของตัวเองได้ดีขึ้นบนแพลตฟอร์ม Facebook

ก่อนหน้านี้ มีกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพของช่างภาพชื่อ Stephanie Sinclair ได้ยื่นฟ้องทาง Mashable ที่นำรูปของเธอรูปหนึ่งที่เธอได้โพสต์ลงใน Instagram ไปใช้ใน story ของ Mashable จากนั้นศาลได้ตัดสินว่า เนื่องจาก Instagram เป็นแพลตฟอร์มสาธารณะ Mashable จึงมีสิทธิ์นำโพสต์ดังกล่าวกลับไปใช้งานซ้ำได้ แต่แน่นอนว่าทาง Mashable นำภาพของ Stephanie Sinclair แบบแยกออกมาใช้งาน ไม่ได้ใช้แบบการฝังแบบ Instagram embed นั่นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ

ที่มา : Facebook | SocialMediaToday