Alibaba สนใจลงทุนใน Grab พร้อมทุ่ม 3 พันล้านดอลลาร์

รายงานจากสำนักข่าว Bloomberg ว่า ทาง Alibaba Group Holding Ltd. อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อลงทุนในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรม ride-hailing ฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Grab Holding Inc. ในมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์

โดยบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่เป็นนักลงทุนรายเดียวในดีลนี้ จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นของ Grab บางส่วนที่ Uber Technologies ถือเอาไว้ ซึ่งดีลนี้อาจเป็นหนึ่งในการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ของ Alibaba ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกใน Lazada เมื่อปี 2016

การลงทุนใน Grab ครั้งนี้ จะช่วยให้ Alibaba สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานใน 8 ประเทศ ที่ธุรกิจขนส่งมีอัตราการเติบโตที่ดี หนึ่งในแผนการที่กำลังเจรจาอยู่คือการจะรวมเอาเครือข่ายขนส่งของ Grab เข้าไปรวมกับ Lazada ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Alibaba

Vey-Sern Ling และ Tiffany Tam นักวิเคราะห์จาก Bloomberg มองว่า การลงทุนใน Grab ของ Alibaba จะช่วยเพิ่มการเติบโตให้กับ Lazada ที่กำลังแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Shopee ของ Tencent โดยคาดว่า Lazada จะได้ประโยชน์มากจากฐานข้อมูลผู้ใช้งานบริการส่งของ และส่งอาหารของ Grab ที่อัตราการใช้งานนั้นมีความถี่สูงกว่าอีคอมเมิร์ซ

นอกจากการลงทุนในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับ Lazada แล้วก็ยังมีประโยชน์กับฝั่ง Grab ด้วยเช่นกัน โดยการลงทุนของ Alibaba ในครั้งนี้จะช่วยให้ Grab นั้นสู้กับ Gojek จากฝั่งอินโดนีเซียที่มี Tencent ลงทุนเอาไว้

มูลค่าของเงินลงทุน ในดีลนี้อยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของมูลประเมินล่าสุดของ Grab ซึ่งอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีตัวแทนจากทั้งทาง Alibaba และ Grab ออกมาให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับข่าวเรื่องดีลธุรกิจนี้

ที่มา : Bloomberg