AIS นำหุ่นยนต์ 5G ดูแลสุขอนามัยคนไทย เดินชมงาน BITEC วิถีใหม่ New Normal

AIS นำหุ่นยนต์ 5G ดูแลสุขอนามัยคนไทยเดินชมงานยุค New Normal ภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เสริมมาตรการจัดงานแฟร์วิถีใหม่ในไทย

AIS 5G ร่วมมือกับ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC )  นำเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุค New Normal โดยเตรียมติดตั้ง 5G เสริม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของลูกค้าเอไอเอส และนำหุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัย AIS Robotic Lab อย่างหุ่นยนต์ ROC, K9, LISA และ PP ที่ทำงานบน LIVE Network 5G มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และดูแลสุขอนามัยได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำสูง เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยสู่การจัดงานวิถีใหม่นับจากนี้ไป

นางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ เอไอเอส กล่าวว่า “นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศเริ่มผ่อนคลายสถานการณ์ลงมานั้น เอไอเอส ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ภาคธุรกิจชั้นนำต่างๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยเสริมขีดประสิทธิภาพในการดูแลคนไทยที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภายในศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า,โรงภาพยนตร์ รวมถึง ช่วยดูแลคนไทยที่เดินทางมารับชมงาน Thailand Mobile Expo 2020 ที่ผ่านมาแล้วด้วย โดยศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ถือเป็นสถานที่จัดงานยอดนิยม 1 ใน 5 ของศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เอไอเอส ในฐานะผู้นำดิจิทัล ได้พัฒนา Digital Solutions จากเทคโนโลยี 5G ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยและสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ตอกย้ำการนำเทคโนโลยี 5G ที่จับต้องได้ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย” 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น

1. นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และดูแลสุขอนามัยได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำสูง เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่ซึ่งมีการจัดงาน โดยหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยดูแลคนไทย ได้แก่

  • หุ่นยนต์ ROBOT FOR CARE (ROC) ช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมงาน, วางให้บริการเจลแอลกอฮอล์
  • หุ่นยนต์ LISA ทำหน้าที่ต้อนรับ, ให้ข้อมูล และพัฒนาระบบนำทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่กำหนดไว้
  • หุ่นยนต์ AIS K9 บริการเจลแอลกอฮอล์ รอบๆ พื้นที่จัดงาน
  • หุ่นยนต์ PP ทำหน้าที่ต้อนรับและแสดงตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจให้ผู้เข้าชมงานได้รับชมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

2. เตรียมติดตั้ง 5G เสริม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานลูกค้าเอไอเอส และเพิ่มศักยภาพความสามารถทางการแข่งขันของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

นายจักริน อังประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กล่าวว่า “ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชมงาน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากสมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน พร้อมชูมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เยี่ยมชม ด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการนำนวัตกรรม UVC Technology หรือเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งสามารถกำจัดไวรัส COVID-19 และแบคทีเรียในอากาศ มาใช้ภายในศูนย์ฯ ยังมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จุดลงทะเบียนสแกนไทยชนะ และจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้าและผู้จัดงานที่เข้ามาใช้บริการมั่นใจในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

AIS 5G BITEC

โดยงานที่กำลังจะจัดขึ้นภายในศูนย์ฯจะเป็นงานนิทรรศการสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมในสากลใหญ่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิ งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2020, งานกินดีอยู่ดี By ชีวจิต, งาน Amarin Baby and Kids Select #2, งาน Commart Thailand 54, งาน Home Electric Midyear Sale และงาน Big Motor sale 2020 ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในเดือนนี้มากกว่า 300,000 คน

นอกจากนี้ล่าสุด BITEC ยังได้รับความไว้วางใจจาก International Diabetes Federation เป็นสถานที่จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์โรคเบาหวาน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปี 2564 งานประชุมนานาชาติดังกล่าวตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก”