กรมสรรพากร จัดสัมมนาใหญ่ “วิถีใหม่…ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย” 24 สิงหาคมนี้ ที่อิมแพ็ค

กรมสรรพากร จัดกระบวนทัพโชว์บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับยุคดิจิทัล ในงานสัมมนา “วิถีใหม่…ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย Easy Tax Transforms Your Life” นำ 9 ยุทธศาสตร์ “9 Digital Transformation” สู่เวทีสาธารณะ

นำโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดงาน และจัดงานเสวนา หัวข้อ “วิถีใหม่…ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย” โดยมี นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟแวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Service Provider ผู้ให้บริการ (ตัวกลาง) ของระบบ e-Tax Invoice นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ผู้ผลิตซอฟแวร์ OpenAPI ของระบบ e-Stamp Duty และนายวิวัฒน์ พรไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ผู้ผลิตซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ขนาดเล็ก ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

งานสัมมนาใหญ่ “วิถีใหม่…ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย” วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 12.30 น.– 16.50 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ ที่  https://bit.ly/2Q4kyb0