AIS และ ธนาคารออมสิน ขยายเครือข่ายรักษ์โลก กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

AIS เดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดผนึกกำลังกับ ธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมใจคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปทิ้งในจุดรับทิ้งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ กว่า 1,800 จุด

AIS ธนาคารออมสิน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “โครงการ “คนไทย ไร้ E-Waste” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอไอเอส ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อที่จะร่วมดูแล รักษา และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่’แวดล้อม ตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วน การผนึกกำลังกับ ธนาคารออมสิน ครั้งนี้เป็นการต่อยอดจาก ความร่วมมือกับ “ภาคีเครือข่ายกรีนพหลโยธิน” เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เข้าใจ รู้ถึงอันตรายที่แฝงมากับขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ได้สะดวก”

โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่แคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” มุ่งเน้นมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ หูฟัง โดยขยะ E-Waste ทั้งหมดที่เข้าสู่โครงการจะถูกรวบรวมและนำไปกำจัดแบบถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfilled ปัจจุบัน “คนไทยไร้ E-Waste” มีจุดรับทิ้งขยะ E-waste กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาทิ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่, เอไอเอสช็อป, ไปรษณีย์ไทย, ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล, อาคารชุดและคอนโด ฯลฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,800 จุด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ E-Waste ได้ที่ https://ewastethailand.com