Tinder ปล่อยฟีเจอร์ฉลองเดือน Pride ตอบรับความหลากหลายทางเพศในไทย

Tinder ปล่อยฟีเจอร์ฉลองเดือน Pride ตอบรับความหลากหลายทางเพศในไทย เผย 1 ใน 5 ของผู้ใช้ทั่วโลกคือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ในเดือนมิถุนายน 2020 นี้ถือเป็นการครบรอบ 50 ปีในการจัดงาน Pride โดยเริ่มนับจากการจัดงาน Pride ครั้งแรกในมหานครนิวยอร์กในปี 1970 ซึ่งเป็นการครบรอบ 1 ปีหลังจากเหตุจลาจลที่สโตนวอลล์ (Stonewall Uprising) อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมทั่วโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Pride Month ในปีนี้ Tinder เตรียมปล่อยฟีเจอร์ Orientation (เพศวิถี) เพื่อให้สมาชิกได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศของตน โดยฟีเจอร์ Orientation สามารถใช้งานได้ทั่วโลกรวมถึงในเมืองไทยเร็วๆ นี้

Tinder ได้จับมือกับ GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) หรือ กลุ่มพันธมิตรเพื่อการต่อต้านการหมิ่นประมาทเกย์และเลสเบี้ยนในการสร้างสรรค์ฟีเจอร์ Orientation ขึ้นมา ซึ่งสมาชิกสามารถระบุเพศวิถีได้มากถึง 3 ใน 9 ตัวเลือก อาทิ ชาย/หญิง (Straight), เกย์ (Gay), เลสเบี้ยน (Lesbian), ไบเซ็กชวล (Bisexual), อเซ็กชวล (Asexual), เดมิเซ็กชวล (Demisexual), แพนเซ็กชวล (Pansexual), เควียร์ (Queer) รวมถึงไม่ระบุเพศ (Questioning) โดยฟีเจอร์นี้ได้ออกมาควบคู่ไปกับ Traveler Alert ในปี 2019 ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อคุ้มครองสมาชิก LGBTQ+ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันการเดทออนไลน์ใน 70 ประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายที่ยอมรับหรือคุ้มครอง LGBTQ+ 

Tinder Pride

จากสถิติสมาชิก Tinder ที่เป็น Gen Z (อายุระหว่าง 18-25 ปี) เป็นกลุ่มที่ระบุเพศวิถีของตัวเองในโปรไฟล์มากกว่ากลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen X มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ 37 เปอร์เซ็นต์มีการระบุเพศวิถีของตัวเองมากกว่าหนึ่งตัวเลือก และ 62 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกที่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ ได้มีการระบุเพศวิถีไว้บนหน้าโปรไฟล์อีกทั้งการระบุตัวตนว่า “ยังไม่ระบุเพศ & ชาย/หญิง” (Questioning & Straight) ก็เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในกลุ่ม Gen Z โดยนอกจากจะสามารถระบุเพศวิถีได้แล้ว Tinder จะเพิ่มฟีเจอร์ที่สามารถระบุเพศสภาพได้หลากหลายมากขึ้นทั่วโลกในปีนี้  ซึ่งฟีเจอร์นี้จะสามารถให้สมาชิกได้ระบุอัตลักษณ์ตามเพศสภาพของตน

Tinder Pride

วิธีการใช้งาน : สมาชิกสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเพศวิถีของตนเองบน  Tinder ในหน้าโปรไฟล์ โดยแตะคำว่า “เพศวิถี” และสมาชิกจะสามารถเลือกได้ถึง 3 ตัวเลือกที่ตอบโจทย์รสนิยมทางเพศของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะโชว์ข้อมูลดังกล่าวบนหน้าโปรไฟล์หรือไม่